SDP: Pokrenuta Inicijativa za izradu Stretegije prema mladima u Kantonu Sarajevo.
Foto: Sarajevski.ba

SDP: Pokrenuta Inicijativa za izradu Stretegije prema mladima u Kantonu Sarajevo.

Klub zastupnika SDP u Skupštini Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj u srijedu, pokrenuo je inicijativu da Vlada Kantona Sarajevo formira Komisiju za izradu Strategije prema mladima, kao vladino međuresorno tijelo koje će izraditi Strategiju prema mladima u Kantonu Sarajevo, a u čijem radu će učestovati kao članovi komisije i predstavnici Vijeća mladih Kantona Sarajevo.

Tom prilikom, zastupnica Segmedina Srna istakla je da formiranje Komisije i izrada Strategije predstavlja zakonsku obavezu Kantona Sarajevo, propisanu članovima 11. i 14. Zakona o mladima Federacije BiH, te da se radi o veoma važnom dokumentu za mlade u Kantonu Sarajevo, kojim će se definisati politika prema mladima i usmjeriti buduće djelovanje a sve sa ciljem poboljšanja položaja mladih u Kantonu Sarajevo.

Nakon što je Vijeće mladih Kantona Sarajevo uputilo otvoreno pismo premijeru Vlade Kantona Sarajevo u kojem traže da se formira Komisija za izradu Strategije prema mladima, razumjevajući situaciju u kojoj se nalaze mladi u Kantonu Sarajevo, SDP je odmah pokrenuo inicijativu za postupanje po zahthjevu Vijeća mladih Kantona Sarajevo.

Potpredsjednica Kantonalne organizacije SDP Sarajevo Jelena Pekić, istakla je da pitanja mladih i poboljšanje njihovog položaja moraju biti prioritet vlasti u Kantonu Sarajevo, a koja se očigledno stavljaju u drugi plan što dokazuje i otvoreno pismo upućeno aktuelnom premijeru Kantona Sarajevo.

KO SDP Sarajevo u saradnji sa Klubom zastupnika SDP-a u Skupštini Kantona Sarajevo će insistirati na izradi Strategije, te donošenja seta mjera za poboljšanje položaja mladih u Kantonu Sarajevo.

[divider]

Tekst objavljen u rubrici Političke stranke je saopštenje pošiljatelja i prenešen je od riječi do riječi, bez sadržajnih ili drugih promjena. Za sadržaj teksta isključivo je odgovoran pošiljatelj. Portal Sarajevski.ba ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica ovog teksta.

Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.