SDA: Građane interesuju radna mjesta, borba protiv korupcije i pristup EU
Foto: Sarajevski.ba

SDA: Građane interesuju radna mjesta, borba protiv korupcije i pristup EU

Politička akademija SDA organizirala je tokom zadnjih mjeseci nekoliko desetina tribina i razgovora s građanima širom BiH, među kojima i u Banja Luci, Bužimu i Foči posljednje sedmice.

Cilj je bio razgovarati s ljudima o njihovim stvarnim problemima i načinima na koji političari trebaju rješavati ova pitanja.

Direktor Političke akademije SDA i poslanik u Parlamentu BiH Senad Šepić, koji je inicirao ovakav pristup i razgovorao s građanima širom BiH je izjavio:

”Razgovori s građanima u našoj zemlji potvrđuju da su nova radna mjesta, borba protiv korupcije i brzo i efikasno izvršavanje uvjeta za priključenje naše zemlje EU prioriteti ljudi u BiH i oni očekuju da se političari bave odgovorno tim pitanjima i vode zemlju naprijed. Upozoravaju na brojne primjere loših zakonskih rješenja i potrebu da se oni mijenjaju, posebno set zakona u oblasti ekonomije, osnivanja novih preduzeća, privlačenju stranih investicija i osiguranju povoljnog i sigurnog poslovnog ambijenta, te regulisanju prava povratnika na zdravstveno osiguranje i druga prava.

Građani traže promjenu političkog vođenja zemlje, jer nas je dosadašnji pristup doveo na evropsko dno i umjesto stalnih sukoba i kriza koji nas sve vuku unazad traže unutrašnji dogovor i političare koji će zemlju voditi naprijed. Ovo je moguće postići jedino ako su u fokusu djelovanja političara ova stvarna, životna pitanja, ako se zajednički bavimo izradom dobrih rješenja, ako imamo stalni kontakt s građanima i trošimo vrijeme na rješavanje njihovih problema. Za to moramo pripremiti izvrsne ljude koji će ovo provoditi u zakonodavnim i izvršnim organima vlasti, na svim nivoima u BiH.

SDA će, kao moderna, evropska narodna stranka, biti zagovornik ovakvog pristupa, jer nova, bolja rješenja nećemo moći izgraditi, ako ne prevaziđemo stare zablude i greške i ne porazimo negativnu selekciju i korupciju koja je trenutno vrlo izražena u javnom djelovanju u našoj zemlji. Za ovakav pristup, koji promovira Politička akademija SDA nam je potrebna šira podrška i vjerujem da je imamo, te partneri sa svih strana, unutar BiH i cijele EU i šire.

Ovo je put kako možemo razvijati zemlju i voditi je prema EU, u interesu svih nas koji ovdje živimo.”

[divider]

Tekst objavljen u rubrici Političke stranke je saopštenje pošiljatelja i prenešen je od riječi do riječi, bez sadržajnih ili drugih promjena. Za sadržaj teksta isključivo je odgovoran pošiljatelj. Portal Sarajevski.ba ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica ovog teksta.

Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.