Općina Stari Grad još prošle godine ukinula bijeli hljeb
Foto: Sarajevski.ba

Općina Stari Grad još prošle godine ukinula bijeli hljeb

Tragom tekstova koji su se prethodnih dana pojavili u medijima o značajnim iznosima novčanih sredstava koji će po osnovu tzv ‘bijelog hljeba’ biti isplaćeni bivšim načelnicima, predsjedavajućim Vijeća i njihovim zamjenicima, te savjetnicima u pojedinim općinama, iz Općine Stari Grad poručuju da je ta praksa ukinuta još prošle godine.

Na prijedlog općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića, Općinsko vijeće Stari Grad je u junu prošle godine prihvatilo izmjene odluke kojom se pravo na ‘bijeli hljeb’ ukida predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Općinskog vijeća Stari Grad koji su svoju dužnost obavljali profesionalno. Za one koji ovu dužnost obavljaju volonterski, ta mogućnost nije ni postojala.

Zahvaljujući ovim izmjenama, pravo na bijeli hljeb nisu mogli ostvariti bivši zamjenici predsjedavajućeg Općinskog vijeća Stari Grad Vedran Dodik i Sanel Dragolovčanin čime su ostvarene uštede u budžetu Općine Stari Grad u iznosu od 86.796 KM (računajući plate koje su primali na godišnjem nivou).

Iako su se, prema informacijama Službe kabineta općinskog načelnika, bivši zamjenici predsjedavajućeg Dodik i Dragolovčanin obraćali zahtjevom za isplatu ‘bijelog hljeba’, odbijeni su sukladno izmjenama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plate, dodataka na platu i naknada nosilaca funkcija, državnih službenika i namještenika. Ove izmjene usvojene su na 39. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo održanoj 29.juna, 2020. godine.

Tadašnji predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad Samir Muhić dužnost je obavljao volonterski, te samim tim nije ni imao pravo na ‘bijeli hljeb’. Ista je situacija i sa novoizabranim predsjedavajućim Općinskog vijeća Stari Grad dr.sc.Mirzom Batalovićem koji također dužnost obavlja volonterski. Njegovi zamjenici Malik Garibija i mr.sc.Damir Saračević izabrali su da dužnost obavljaju profesionalno.

Inače, općinski načelnik predložio je ove izmjene cijeneći situaciju sa smanjenim prihodima u budžetu Općine Stari Grad koje je uzrokovala pandemija korona virusa, ali i svjestan teškog perioda koji dolazi i potrebe da se budžetska sredstva usmjeravaju na konkretnu pomoć građanima.


Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.