Multikulturalni čovjek nepoželjan na sarajevskom Trgu oslobođenja
Foto: Arhiv / Sarajevski.ba

Multikulturalni čovjek nepoželjan na sarajevskom Trgu oslobođenja

Na prostoru Trga oslobođenja – Alija Izetbegović planirana je gradnja podzemne graže na čijoj bi se površini bio multifunkcionalni trg sa novim spomen-obilježjem Prvoj policijskoj brigadi.

U toku je Javni uvid u Urbanistički projekat, u kojem se definiše i izgled budućeg trga.

Ovaj trg od 1997. godine krasi skulptura Multikulturalni čovjek (L’uomo multiculturale) italijanskog umjetnika Francesca Perillia, ali novim planom mjesta za Multikulturalnog čovjeka na ovoj lokaciji nema.

Preporučujue se izmještanje ove skulpture na prostor trga iznad podzemne garaže Stari Grad, prekoputa Vijećnice, u ulici Avdage Šahinagića.

Međutim, posebno se navodi to da prilikom promjene lokacije ovaj spomenik svojom postavkom ne smije da remeti multifunkcionalno korištenje prostora iznad podzemne garaže Stari Grad. Jasno da nema takvog mjesta na trgu u blizini Šeher-Ćehajine ćuprije. Stoga, predlaže se, ukoliko izmještanje ovog spomenika na predloženu lokaciju nije moguće i ukoliko se ne nađe adekvatna lokacija unutar teritorije matične općine, da se isti izmjesti na odgovarajuću lokaciju u naseljima Mojmilo ili Dobrinja.

Foto: Arhiv / Sarajevski.ba

Administrativni teritorij sarajevske općine Novi Grad je izabran kao prijedlog uz obrazloženje da su “ova naselja osiromašena u smislu zastupljenosti spomeničkih sadržaja”. Također, nije isključena opcija da se spoemnik preseli na neku drugu lokaciju predviđenu Elaboratom o mogućim lokacijama za postavljanje spomenika, spomen-obilježja i spomen-pločana području grada Sarajeva, a koji su od interesa za grad Sarajevo.

Očigledno da nije u interesu da Multikulturalni čovjek krasi najužu gradsku jezgru.

Poklon gradu

Multikulturalni čovjek skulptura je potpuno nagog čovjeka koji se propinje na visokom postolju koje podsjeća na rep granate i koji drži meridijan zemaljske kugle, sa metalnim golubovima na njegovim obodima.

Pojedinci su, još prilikom samog otkrivanja spomenika, komentarisali kako je neprihvativo da u centru grada stoji naga muška skulptura. Čak su mu jednom prilikom obukli gaće, a znao je biti i meta vandala, u ostalom kao i skoro svaki spomenik u gradu.

Isti ovakav spomenik nalazi se u centru kanadskog Toronta i gdje je uvrštena u najznačajnije spomenike, u kineskom gradu Changchunu, američkom Los Angelesu, talijanskom gradiću Neretu, te Istočnom Londonuu Južnoafričkoj Republici gdje je Nelson Mendela napisao epigraf na dnu spomenika.

Konačno odredište skulpture će se, ukoliko u ovom obliku prođe Javnu raspravu, utvrdi prije započinjanja građevinskih radova na lokalitetu Trg oslobođenja-Alija Izetbegović.

Javni uvid Urbanističkog projekta će biti dostupan do 23. februara, a sve prijedloge i sugestije zainteresirane strane mogu dostaviti putem e-mail adrese službe (urbanizam@starigrad.ba) ili na protokol Općine (ul Zelenih beretki 4) sa naznakom “Primjedbe i sugestije na Urbanistički projekat Trg oslobođenja-Alija Izetbegović”.


Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.