Inicijativa za otvaranje Servisa podrške djeci s poteškoćama u razvoju
Foto: Nasastranka.ba

Inicijativa za otvaranje Servisa podrške djeci s poteškoćama u razvoju

Zbog nepostojanja institucionalne podrške osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama , Klub vijećnika Naše Stranke Novi Grad u saradnji sa udruženjem “Dajte nam šansu“ pokrenuo je inicijativu za pokretanje Servisa podrške djeci sa poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama na području općine Novi Grad

“Bosna i Hercegovina je potpisnik UN Konvencije o pravima djeteta i Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Time je dužna raditi na unapređenju kvalitete života djeteta i osoba sa invaliditetom. Međutim, stanje na terenu je drugačij. Država čini malo ili ništa po ovom pitanju,” smatra Vernes Ćosić vijećnik Naše Stranke Novi Grad.

Pored pružanja medicinske, pravne, socijalne i psihološke pomoći,ovaj Servis će pružati usluge mobilnog tima za pomoć kod kuće, kao i usluge boravka djece/omladine s poteskoćama u razvoju po potrebi.

Općina Novi Grad je pored ustupanja prostora osigurala i određena financijska sredstva za njegovu sanaciju i prilagođavanje njegovim budućim korisnicima,kao i sanaciju pristupa ovom prostoru.

[divider]

Tekst objavljen u rubrici Političke stranke je saopštenje pošiljatelja i prenešen je od riječi do riječi, bez sadržajnih ili drugih promjena. Za sadržaj teksta isključivo je odgovoran pošiljatelj. Portal Sarajevski.ba ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica ovog teksta.

Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.