Vlada KS imenovala Mevludina Halilovića za policijskog komesara MUP-a KS
Foto: Vlada.ks.gov.ba

Vlada KS imenovala Mevludina Halilovića za policijskog komesara MUP-a KS

Na osnovu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo, Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo, Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj današnjoj sjednici donijela Odluku o imenovanju Mevludina Halilovića za policijskog komesara u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i istom se dodjeljuje čin Generalni inspektor policije.

Novi policijski komesar u MUP-u KS je do sada obnašao funkciju načelnika Sektora uniformisane policije u ovom Ministarstvu, a u proteklih pet mjeseci obavljao je i funkciju v.d. policijskog komesara MUP-a KS.  Mandat policijskog komesara traje četiri godine.

Nezavisni odbor Skupštine Kantona Sarajevo je Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo dana 16. maja 2017. godine dostavio obrazložen Prijedlog sa imenima dva kandidata za imenovanje policijskog komesara. Postupajući po odredbama člana 41. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je uputilo Vladi Kantona Sarajevo prijedloge za imenovanje policijskog komesara u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo sa pratećom dokumentacijom Nezavisnog odbora, a Vlada je danas jednoglasno donijela Odluku o imenovanju Mevludina Halilovića na ovu funkciju.


Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.