Vlada KS će interventno pomoći najugroženijim nakon poplava
Foto: Denis Ruvić, Sarajevski.ba

Vlada KS će interventno pomoći najugroženijim nakon poplava

Komandant Štaba civilne zaštite, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović, direktor Kantonalne uprave CZ KS, Dženan Brkanić i pomoćnik direktora za mjere zaštite i spašavanje Mirsad Medić upoznali su danas javnost sa do sada poduzetim mjerama i aktivnostima u sanaciji lokaliteta koje su prije 15 dana pogodile poplave, a nalaze se u dijelovima općina Ilidža, Vogošća, Novi Grad i Ilijaš.

Kako je podsjetio ministar Hadžiahmetović, ove poplave iza sebe nisu ostavile žrtve i ozlijeđene, što je svakako najvažnija činjenica nakon ovakve prirodne nepogode.

“Uspjeli smo amortizovati i minimalizirati štete od ovih poplava, jer smo reagovali na vrijeme, u najkraćem roku , zajedno sa općinskim štabovima, načelnicima općina, službama i stanovnicima ovih područja. Takođe, već 8. novembra smo prema Vladi uputili prijedlog odluke da se proglasi stanje prirodne nesreće, kako bi namjenska sredstva predviđena za ovakve situacije, mogla biti operativna. Želim pohvaliti sve učesnike koji su zaista hrabro i stručno reagovali u ovakvim okolnosti”, istakao je ministar Hadžiahmetović.

Kantonalna i općinski komisije trenutno rade na procjeni štete, a njihovi izvještaji se očekuju, najkasnije, do kraja ove godine. Tada će se znati visina potrebnih sredstava za sanacije šteta od poplava.

Obzirom da su korita rijeka Željeznice i Bosne u nadležnosti i Federacije BIH, kako je rekao ministar, i od ovog nivoa vlasti se očekuje da uzme učešće u nadoknadi nastalih šteta.

Kako bi se oni najugroženiji mogli što prije vratiti normalnom životu, Vlada Kantona Sarajevo će, kako je najavljeno danas, naredne sedmice donijeti odluku o urgentnoj dodjeli sredstava za potrebe sanacije najoštećenijih domaćinstava..

Direktor Brkanić je rekapitulirao produzete aktivnosti na spašavanju stanovnika i imovine poplavljenih područja, te se osvrnu na one najvažnije. “Kada je ovaj izuzetno veliki plavni val pogodio dijelove naših općina, izvršeno je hitno uzbunjiivanje i evakuacija stanovništa na poplavljenim lokalitetima, na području Otesa, kao i u industrijskoj zoni Rajlovac, gdje je poplavljen veliki broj privrednih objekata. Usjeli smo u naselju Otes napraviti vještačku branu, čime smo spriječili dalje nadiranje rijeke Željeznice. Posebna pažnja bila je posvećena poplavljenim objektima firme “Messer” i elektropostrojenju u Rajlovcu. Tu je urađeno proširenje rječnog korita, nizvodno na rijeci Bosni, čime smo uspjeli spasiti ovo postrojenje. Izvšeno je i nasipanje materijala na lokalitetu Krivoglavaca, kako bi se spasila obližnja sobraćajnica, te je saniran oštećeni most na Ilidži”, objasnio je direktor Brkanić. Do

dao je i da je, nakon što je Vlada KS 8. novembra proglasila stanje prirodne i druge nesreće, Kantonalni štab preuzeo potpunu kontrolu, komunikaciju i koordinaciju sa svim službama zaštite u sistemu spašavanja, komunalnim preduzećima, Zavodom za javno zdravstvo, Crvenim križem, Vatrogasnom brigadom i Gorskom službom spašavanja.

Prema preliminarni podacima, na području općine Ilidža poplavljeno je 209 objekata, u Novom Gradu 59, Trnovu 40, Vogošća 23 i Ilijaš 10. Ukupno je poplavljeno i 341 domaćinstvo i 60 privrednih, objavilo je iz Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša na oficijelnoj stranici ministarstva.


Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.