Vlada FBiH: Utvrđen Nacrt zakona o kontroli duhana i visine penzija
Foto: fbihvlada.gov.ba

Vlada FBiH: Utvrđen Nacrt zakona o kontroli duhana i visine penzija

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici koja je održana u Mostaru, utvrdila Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje. U cilju zaštite i unaprjeđenja zdravlja stanovništva, ovaj zakon zabranjuje uporabu svih duhanskih proizvoda za pušenje u svim zatvorenim javnim prostorima, na javnim skupovima, radnim mjestima i u javnom prijevozu, te u privatnim sredstvima prijevoza u kojim se nalaze maloljetne osobe. Za kršenje ili neprovedbu Zakona, predviđene su novčane kazne u rasponu od 250 KM do15.000 KM.

Federalna vlada danas je odlučila da Parlamentu FBiH, radi usvajanja po žurnoj proceduri, ponovo uputi Prijedlog zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju. Riječ je o identičnom tekstu zakona koji je ranije razmatran i u formi Prijedloga utvrđen na Vladi Federacije BiH, a na koji su data mišljenja Federalnog ministarstva pravde i Federalnog ministarstva financija, kao i Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Europske unije. Sukladno raspravama i sugestijama Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH, preciznije su određeni stavak 1. i stavak 2. članka 46. Zakona kako ne bi bilo dilema o načinu utvrđivanja godišnjeg koeficijenta. Primjena Zakona je, također, pomjerena za 1.7.2017. godine kako bi nadležni organi imali dovoljno vremena za njegovu provedbu. Vrijednost boda je 13,6 jer je dodatnim izračunima Federalnog zavoda PIO utvrđeno da je taj koeficijent gornja granica financijske stabilnosti mirovinskog sustava.

Usvojen je Plan Cesta FBiH za 2017. godinu, a u strukturi ulaganja iz javnih prihoda najveći iznos od 31,81 miliona KM predviđen je za redovno i zimsko održavanje cesta. Realizirajući zaključak s prošle sjednice, Vlada je povećala na 500.000 KM sredstva namijenjena za sanaciju magistralne ceste M-14 Bihać – Bosanska Krupa (dionica kroz kanjon Une). Za sanaciju klizišta, škarpi, objekata, oštećenih asfaltnih kolovoza planirano je 1,99 miliona KM, a za rekonstrukciju i izgradnju cesta, mostova i tunela 4,1 milion KM. Za poboljšanje sigurnosti saobraćaja, rasvjetu i semaforizaciju raskrsnica i tunela u 2017. godini predviđeno je izdvajanje 6,18 miliona KM. Kada je riječ o sredstvima međunarodnih finansijskih institucija, 64,68 milijuna KM namijenjeno je Programu “Modernizacija cesta u FBiH”.

Federalna vlada je usvojila Program utroška sredstava tekućeg transfera namijenjenog Željeznicama FBiH za 2017. godinu, kojim je za JP ŽFBiH namijenjeno 21.240.000 KM, a Bosanskohercegovačkoj željezničkoj javnoj korporaciji kao učešće Federacije BiH u njenom finansiranju 660.000 KM.

Usvojen je i Financijski plan Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2017. godinu koji predviđa ukupne prihode od 748.645 KM, te izvješća o kontroli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu. U kontrolisanim društvima je prije dodjele ovih kredita bilo 965 zaposlenih, a nakon dodjele 1.182 radnika, što je povećanje od 22,49 posto. Ukupan godišnji prihod u ovim privrednim društvima, prije dodjele kredita, iznosio je 78.692.515 KM, a nakon toga 91.371.642 KM, što čini povećanje od 12.679.127 KM ili 16,11 posto. Broj proizvodnih linija je s tri povećan na 22.

Danas je usvojeno i izvješće o radu Vlade Federacije BiH za 2016. godinu, kao i dokument Ekonomska politika Vlade Federacije BiH 2017.-2019. u kojem je navedeno kako će prioriteti u ovom razdoblju biti fiskalna konsolidacija, povećanje konkurentnosti gospodarstva i intenziviranje razvoja, jačanje unutarnje društvene stabilnosti, iniciranje i provedba reformi usuglašenih s potrebama Bosne i Hercegovine na putu ka pridruživanju Europskoj uniji, jačanje regionalne suradnje, kao i jačanje koordinacije i suradnje s nižim razinama vlasti u FBiH.


Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.