Više od 20 hiljada mladih učestvuje u najvećem edukativnom događaju u BiH “Sat kodiranja“

Više od 20 hiljada mladih učestvuje u najvećem edukativnom događaju u BiH “Sat kodiranja“

Najveći informatičko-edukativni događaj u historiji učenja, akcija “Sat kodiranja 2015“ održat će se i ove godine u Bosni i Hercegovini u periodu od 07. do 13. decembra u organizaciji Centra za promociju civilnog društva. Akcija ima za cilj uključivanje što većeg broja osnovnih i srednjih škola, ali i nevladinih organizacija i kompanija iz Bosne i Hercegovine u proces edukacije učenika i učenica i sticanje njihovih prvih programerskih iskustava. Ovu globalnu akciju u kojoj je do sada učestvovalo više od 100 miliona učenika i učenica iz više od 180 zemalja, pokrenula je prije nekoliko godina neprofitna organizacija Code.org iz Sjedinjenih Američkih Država.

Naglašavajući da se za učešće u akciji “Sat kodiranja 2015“ u Bosni i Hercegovini do sada prijavilo više od 270 škola i organizacija, a da broj novoregistrovanih svakim danom raste, direktorica Centra za promociju civilnog društva, Aida Daguda, istakla je da CPCD ovu akciju vodi u Bosni i Hercegovini već drugu godinu, bez donatorskih sredstava, sa vlastitim skromnim sredstvima i uz puno volonterskog rada. “Osnovni motiv pokretanja ove akcije je uključivanje mladih iz BiH u globalne obrazovne trendove te njihovo usmjerenje ka informatičkim zanimanjima kao najtraženijem pozivu 21. vijeka. Jako smo ponosni na dosad postignute rezultate i sigurno je da ćemo nastaviti raditi na ovoj inicijativi, ali i sličnim akcijama i u budućnosti“, naglasila je Daguda te podsjetila da je Bosna i Hercegovina u prošlogodišnjoj akciji sa više od 15 hiljada uključenih učenika i učenica i 139 škola i nevladinih organizacija postigla najbolje rezultate u regiji.

Direktor kompanije Microsoft BiH koja je glavni partner akcije, Omar Krivošija, naveo je da ova kompanija vjeruje da bi svaki mladi čovjek trebao imati priliku i pristup tehnologiji, jer je kompjuterska znanost važan dio temeljnog učenja. “Kako je tehnologija postala sastavni dio svakodnevnog života ljudi širom svijeta, primjetili smo da učenici, roditelji, nastavnici, vlade i neprofitne organizacije, ne samo da zahtjevaju korištenje tehnologije, već traže i načine kako stvoriti tehnologiju koja bi im pomogla da postanu inovatori i pokretači rasta i mogućnosti u našem društvu”, rekao je Krivošija.

Jedan od partnera projekta je i kompanija Authority Partners BiH, a rukovoditeljica odjela za ljudske resurse, Ena Hubić, rekla je da će ova kompanije akciju podržati kroz nagrade za najbolje škole i učenike. “Tri najuspješnije škole će imati priliku da posjete naš Api Lab i sa našim stručnjacima učestvuju u satu kodiranja i nagradnoj igri. Pored toga, nagradna igra za učenike obuhvatit će 5 učenika koji će dobiti priliku za obavljanje prakse i pored kodiranja upoznati stvarno IT okruženje i izazove koje isti nosi”, istakla je Hubićeva.

Akciju “Sat kodiranja 2015“ podržali su do sada Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO), Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, te sva kantonalna ministarstva obrazovanja u FBiH. Pored institucija vlasti, akciju su podržale i društveno-odgovorne kompanije, R&S Sarajevo, Podravka i Coca Cola.


Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.