5 SEO i Content Marketing trendova koje morate znati

5 SEO i Content Marketing trendova koje morate znati

Na kojem dijelu Google rezultata vidite svoj post? Da li tražite svoj post nekoliko minuta ili ste na vrhu? Ako je odgovor: „na vrhu sam“ onda radite super posao.

Ako je odgovor različit tada radite manje super posao, ali sve što vas dijeli od prvog mjesta jeste nekoliko promjena pristupa stvaraju sadržaja.

Način na koji pristupate stvaranju sadržaja je krucijalan, ne možete isti rezultat postići ako ćete se truditi da napišete umjetničko djelo, koristite komplikovane riječi i duge rečenice.

Ako sadržaj pišete sa ciljem da klijenta zadržite i stvorite kredibilitet vaše stranice, sadržaj morate prilagoditi takvoj ideji.

Čitatelj i potencijalni klijent od vas očekuje koristan i zanimljiv događaj, relevantan za njegovo pitanje.

Kada date koncizan i jasan odgovor na pitanje vi ste zadovoljili vašeg čitatelja, došli do klijenta i ponudili uslugu koja mu je relevantna vi ćete i zadržati istog. Ovdje jasno vidimo da je Content Marketing bit uspješnog poslovanja.

Vizualni sadržaj koji je korak ispred svog vremena

Za bolje vizeulno izražavanje možete koristiti nekoliko alata kako bi poboljšali vizuelni efekat i zapravo iskoristili kreativnost da zadržite pažnju čitaoca.

To možete na najjednostavniji mogući način postići fotografijama. Kada vaš članak podijelite na zasebne cijeline, koje razdvaja zanimljiva, kvalitetna i svrsishodna slika dajete čitateljima motiv da nastave čitati vaš tekst.

Najvažnije od svega je da zaista slika koju koristite bude direktno vezana za tekst koji čitaju. Nasumično odabrana slika koja vam se tek tako svidjela nije prava opcija, možete dati motiv za čitatelja da pomisli da zapravo ne znate ni o čemu pišete.

Što naravno umanjuje vrijednost za čitatelja i velika je vjerovatnoća da nećete postići ono što želite, takvim pristupom.

Također možete se koristiti infografikom kako bi povećali kvalitet vašeg članka. Infografika je odličan način da pokažete da razumijete tematiku članka i da možete na drugačiji i kreativniji način predstaviti informacije koje posjedujete.

Infografika na dosta kreativniji način prikazuje statističke informacije koje su podložnije dijeljenju sa drugima, jer na taj način čitatelji imaju priliku da zapravo vide kvantitativne podatke i bolje ih razumiju.

Uključivanje screenshot-ova u vaš sadržaj je isto jedna od opcija. Posebice kada ne neki način želite prikazati ono što stoji iza vašeg rada.

Screenshot može važiti za neki minimalni, ali efektan uvid u rad iza kulisa, koji bi trebao sadržavati relevantne informacije koje potkrepljuju rečeno u članku.

Video sadržaj i vizualiziranje priče

Video sadržaj je izuzetno koristan za prezentiranje tematike kojom se bavite u članku. Video može naglasiti vašu poslovnu aktivnost, vašu priču, može predstavljati i rješenje za neki problem.

Najvažnija je povezanost sa člankom koju će osoba stvoriti nakon što joj video privuče pažnju i pročita članak.

Kvalitetan i sadržajan video pokazuje čitatelju koliko vam je bitno ono što radite, jer postoje i mnoge jeftinije opcije. Ali ipak kada se odlučite za video svima će biti jasno da ciljate na kvalitet.

Neka istraživanja pokazuju da je dosta veća konverzija na člancima u kojima je uključen video sadržaj.

Postoje različiti tipovi video sadržaja koje možete inkorporirati. Na primjer možete raditi na „kako da nešto uradim“ videima, animiranim videima, predstavljanju iskustava zadovoljnih klijenata.

Ali o kojem god tipu da se radi bitno je da se video podudara stilu vašeg brenda i da klijenti dok gledaju vaš video osjete povezanost i sklad sa istim.

Poboljšajte E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)

E-A-T koncept je povezan sa vodičem za rejting kvaliteta i proizilazi iz želje da se poboljša iskustvo klijenta koji dolazi na stranicu, ali i rad samog pisca.

Kada dokažete da razumijete tematiku članka, da ste obavili detaljno istraživanje i ponudili značajne informacije automatski opravdavate vjerodostojnost stranice i vašeg rada.

Autoritet u radu pokazujete samim time što ljudi koriste vaš sadržaj kako bi drugima predstavili teme koje vi nudite, na taj način vi ste glas drugima i vaše riječi nekome predstavljaju alat da postigne ono što želi.

Autoritet također dokazujete tako što ćete na vašoj stranici dati relevantne informacije i certifikate o vašem radu i postignućima.

Vjerodostojnost je nešto što će čitatelja koji prvi put dolazi na vašu stranicu podstaći da i sljedeći put automatski potraži vašu stranicu jer očekuje podjednako koristan i relevantan sadržaj kao kada je pročitao prvi članak.

Stručnost i izuzetno poznavanje teme koju čitatelji mogu primjetiti u članku je također jedan od razloga da vaš sadržaj bude podijeljen na drugim stranicama, što je odličan način da gradite kredibilitet i prepoznatljivost u svijetu blogova.

Bolji i značajniji sadržaj nego ikada prije

Potreba za kvalitetnim i značajnim sadržajem u današnjem vremenu je sve veća i nipošto ne jenjava. Zašto je to tako? Toliko je promjena koje su zadesile svijet, ali o svakoj od tih promjena i inovacija ljudi žele čuti nešto više.

Ljudi žele znati sve o tome, ponešto o tome, ali nikako nisu podložni tome da pokažu potpunu nezainteresovanost o onome što se dešava u svijetu.

Novi proizvodi i nove usluge koje su se pojavile na tržištu u poslovnom svijetu zahtijevaju ispravno predstavljanje javnosti. Stoga postoji jako velika potreba za Content Marketingom.

Da bismo čitateljima pružili bolji i korisniji sadržaj bitno je detaljno istražiti potrebe potencijalnih klijenata i šta je to što žele postići svojim pretraživanjem.

Kada odgovorimo na pitanje koje su to preference klijenata tek tada možemo plasirati kvalitetan i značajan sadržaj.

Za takvo nešto najbolja je opcija koristiti postojeće alate koji pružaju informacije o tome šta je najbolje za vaše čitatelje i pružaju statističke podatke o profilu vaših čitatelja. To može biti ključno da personalizirate svoj sadržaj i zadržite čitatelje i na kraju postignete da postanu i vaši klijenti.

Za bolji sadržaj morate razumjeti temu o kojoj pišete kako biste na najbolji, najjednostavniji i efektniji način predstavili ono o čemu pišete.

Kada pišete o nečemu što ne razumijete zasigurno je da će publika to primjetiti, a to može uticati na vaš kredibilitet.

Pravilno targetiranje i fokus na klijentima

Kako biste napisali najbolji sadržaj morate znati kome se obraćate. Kada ste upoznati s time koja je vaša publika, koje demografske karakteristike ima i koje su preference vi ste spremni za pisanje izvanrednog sadržaja.

To nekada nije jednostavno odrediti niti iskoristiti međutim kvalitetnim istraživanjem i ažurnim praćenjem statističkih podataka vi ste već pola posla obavili.

Stavljanjem klijenata na prvo mjesto ćete pokupiti simpatije i pokazati im da zbog njih stvarate sadržaj i da su oni vrijedni za vas.

Klijenti na prvom mjestu su budućnost poslovnog svijeta, ali i Content Marketinga. Takvim pristupom omogućavate najbolje rangiranje na pretraživačima, ali i među vašom publikom.


Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.