Usljed upozorenja na nove padavine izvršena kontrola korita rijeka
Foto: Denis Ruvić, Sarajevski.ba

Usljed upozorenja na nove padavine izvršena kontrola korita rijeka

Federalni hidrometerološki zavod proglasio je narandžasto upozorenje i najavio nove kišne padavine počeviši od noćas u 00,00 sati pa sve do sutra do 23.59 sati.

Imajući u vidu ovo upozorenje, kao i činjenicu da je jaka kiša prethodnog dana i otapanje snijega dovelo do porasta vodostaja, Služba civilne zaštite Općine Stari Grad izvršila je danas obilazak svih riječnih tokova, potoka, te regulisanih tokova otpadnih voda na području općine Stari Grad.

„U skladu sa preporukama Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo u kojima se nalaže kontrola vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save, a to su u Starom Gradu rijeka Miljacka i okolni potoci, uposlenici naše službe izvršili su kontrolu i konstatovali zadovoljavajuće i stabilno stanje“, kazali su u Službi civilne zaštite Općine Stari Grad.

Izvršena je kontrola korita rijeke Miljacke, korita Čolinog potoka, ulivne rešetke vodoslivnice na Komatinu, Bističkog potoka, te rijeke Mošćanica.

„Riječna korita su vodoprohodna, s tim što su vodostaji rijeka Miljacka i Mošćanica vidno povišeni. Također, stanje čistoće rešetki uliva je zadovoljavajuće bez taloga šljunka, čvrstog otpada, te nema opasnosti od poplava, odnosno začepljenja,“ izjavila je Lejla Dizdarević, po ovlaštenju pomoćnica načelnika za civilnu zaštitu.

Služba civilne zaštite je u prethodnom periodu, u sklopu svojih redovnih aktivnosti, poduzimala preveventivne mjere za zaštitu od bujičnih voda i mogućnosti poplava. Tako je prije nekoliko mjeseci izvršeno redovno čišćenje ulivnih rešetki u predjelu korita rijeka i potoka i to: rijeke Mošćanice, Čolinog potoka, Bistričkog potoka i ulivne rešetke na Komatinu, saopćeno je iz Općine Stari Grad.


Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.