U martu počinje realizacija četiri kapitalna projekta u Starom Gradu
Foto: starigrad.ba

U martu počinje realizacija četiri kapitalna projekta u Starom Gradu

Izgradnja prve javne podzemne garaže sa višenamjenskim trgom, sportske sale za OŠ Edhem Mulabdić, rekonstrukcija Doma zdravlja Stari Grad i administrativnog sjedišta Općine Stari Grad počinju krajem marta, ove godine.

Svi projekti će početi istovremeno, a rok završetak je pet, odnosno šest mjeseci. Općina Stari Grad se za ove projekte kreditno zadužila u iznosu od 13,3 miliona konvertibilnih maraka kod Saudijskog fonda za razvoj, a rok otplate kredita je dvadeset godina.

Procjena općinske administracije je da će jedan od ovih projekata – javna podzemna garaža, ostvarenim profitom za nekoliko godina moći otplaćivati cijeli kredit.

Foto: starigrad.ba

Postupak odobravanja kreditnih sredstava trajao je više od pet godina, a 2018. godine konačno su završene potrebne procedure odobravanja kredita na višim nivoima vlasti i proveden javni poziv za prijavu zainteresovanih ponuđača za izvođenje radova.

Općinski načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Ibrahim Hadžibajrić i sekretar organa državne službe Alma Destanović potpisali su ugovore sa izvođačima radova. Radove na izgradnji podzemne garaže sa višenamjenskim trgom i sportske sale za OŠ Edhem Mulabdić izvodit će firma Džekos d.o.o, u ime koje su ugovore potpisali generalni direktor Rifat Mahmutović i svjedok u ime firme Džekos Džemal Hasković.

Foto: starigrad.ba

Radove na rekonstrukciji Doma zdravlja Stari Grad i zgrade općine izvodit će firma ITC Zenica, u ime koje su ugovore potpisali generalni direktor Suvad Isaković i Džemila Isaković. Prema pravilima Saudijskog fonda za razvoj, svaki ugovor potpisao je glavni zastupnik i svjedok.

“Sa ova četiri projekta općina Stari Grad postat će najveće gradilište u Kantonu Sarajevo. Ovo su projekti koji su konkretni i opipljivi i to ćete i vidjeti u narednih nekoliko mjeseci – za razliku od nekih drugih gdje se samo priča, a ništa se ne radi”, kazao je prilikom današnjeg potpisivanja ugovora općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić.

Stara i nefunkcionalna sportska dvorana OŠ Edhem Mulabdić bit će srušena, a na njenom mjestu sagradit će se nova sa više prirodnog osvjetljenja, te boljim rasporedom prostorija. Osim sportske dvorane, predviđeni su i prateći prostori, kabineti, učionice, svlačionice, sanitarije i prostorije za sprave . Nova sala omogućit će kvalitetnije održavanje nastave tjelesnog odgoja i drugih aktivnosti za gotovo 500 učenika koji pohađaju ovu školu.

Foto: starigrad.ba

“Dva projekta: sportska sala i Dom zdravlja Stari Grad nisu u našoj direktnoj nadležnosti, već Kantona Sarajevo, ali ne treba gledati u nadležnosti. To je naš narod, a Općina je bila u mogućnosti da aplicira i dobije sredstva i zahvaljujući tome realizovat ćemo i ove projekte”, dodao je Hadžibajrić.

Zgrada Doma zdravlja Stari Grad izgrađena je 60-tih godina prošlog stoljeća. Usljed povećanja obima zdravstvenih usluga na prostoru Starog Grada, ukazala se potreba za proširenjem kapaciteta, odnosno nadziđivanjem i rekonstrukcijom dijela objekta. Radit će se nadogradnja sjevernog i južnog krila, izgradnja lifta, postavljanje dodatnih koridora, zamjena fasadne bravarije i unutrašnje stolarije, sanacija krovne konstrukcije i podruma, utopljavanje objekta, izgradnja kotlovnice.

Hadžibajrić je istakao da je procedura odobravanja kreditnih sredstava trajala dosta dugo, kao i da je postupak izbora izvođača radova proveden prema procedurama kreditora, Saudijskog fonda za razvoj, što je bila olakšavajuća okolnost. Govoreći o izgradnji podzemne garaže istakao je da je svojevremeno bilo pokušaja da se gradi općinskim sredstvima, ali zbog procedura javnih nabavki i izbora izvođača projekat se nije mogao realizovati. U međuvremenu su odobrena kreditna sredstva što je postupak umnogome olakšalo.

„Prvi put u Starom Gradu bit će izgrađena javna podzemna garaža čiji će kapacitet biti 155 parking mjesta, a nalazit će se prekoputa Vijećnice. Garaža će pomoći rješavanju problema saobraćaja u mirovanju u užoj gradskoj jezgri. Imat će višenamjenski trg sa parkom sa zelenim površinama i dječijim igralištem, te binom za održavanje kulturno-zabavnih manifestacija. Trg će površinom biti najveći u Kantonu Sarajevo,”kazao je Hadžibajrić.

Na zgradi Općine Stari Grad radit će se zamjena otvora, termoizolacija fasade i poda, zamjena kotla i energenata, rasvjetnih tijela i bravarije. Osnovni zadatak ovog projekta je povećanje energetske efikasnosti zgrade Općine Stari Grad, saopćeno je iz Općine Stari Grad.


Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.