Poziv građanima da daju prijedloge za Program rada OV Stari Grad
Foto: starigrad.ba

Poziv građanima da daju prijedloge za Program rada OV Stari Grad

Stručna služba Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo upućuje poziv građanima da daju svoje prijedloge i mišljenja za Program rada Općinskog vijeća Stari Grad za 2022.godinu.

U skladu sa Članom 52. Poslovnika Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo – Prečišćeni tekst (“Službene novine KS, br 19/21) započete su aktivnosti na izradi Programa rada Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2022. godinu, objavili su iz Općine Stari Grad.

Program rada Općinskog vijeća sadrži poslove i zadatke Općinskog vijeća, njihov osnovni sadržaj i način izvršavanja koji su u nadležnosti Općinskog vijeća, a u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom, te utvrđenom politikom razvoja Općine.

U postupku pripreme za izradu Programa rada Općinskog vijeća za 2022. godinu predsjedavajući Općinskog vijeća i rukovodilac Stručne službe Općinskog vijeća pribavljaju prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba unijeti u Program rada.

Na osnovu navedenog, pozivaju se građani da svoje prijedloge, mišljenja i sugestije dostave u roku od deset dana predsjedavajućem Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, za koja smatraju da ih je potrebno unijeti u Program, kako bi se isti mogao pripremiti u formi nacrta i uputiti Općinskom vijeću u dalju proceduru.

Prijedlozi se dostavljaju u pismenoj formi putem emaila:  strucnaslov@starigrad.ba ili mirza.batalovic@starigrad.ba.


Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.