Od strane Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, obaviješteno je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da će, u skladu sa zaključkom Vlade Kantona Sarajevo od 30. juna 2016.godine, u narednom periodu poduzimati mjere uklanjanja pasa bez nadzora vlasnika i pasa lutalica.

Akciju će, u cilju zaštite bezbjednosti građana Kantona Sarajevo, pripadnici MUP-a KS provoditi putem KJKP Rad d.o.o. Sarajevo i KJP Veterinarska stanica d.o.o.

MUP Kantona Sarajevo će poduzimati zakonom propisane mjere protiv lica koja budu ometala rad pomenutih  službi prilikom provođenja navedenih aktivnosti.