Počinje akcija uklanjanja pasa bez nadzora vlasnika i pasa lutalica
Foto: Sarajevski.ba

Počinje akcija uklanjanja pasa bez nadzora vlasnika i pasa lutalica

Od strane Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, obaviješteno je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da će, u skladu sa zaključkom Vlade Kantona Sarajevo od 30. juna 2016.godine, u narednom periodu poduzimati mjere uklanjanja pasa bez nadzora vlasnika i pasa lutalica.

Akciju će, u cilju zaštite bezbjednosti građana Kantona Sarajevo, pripadnici MUP-a KS provoditi putem KJKP Rad d.o.o. Sarajevo i KJP Veterinarska stanica d.o.o.

MUP Kantona Sarajevo će poduzimati zakonom propisane mjere protiv lica koja budu ometala rad pomenutih  službi prilikom provođenja navedenih aktivnosti.


Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.