Ove bi ulice mogle ostati bez električne enerigije

Ove bi ulice mogle ostati bez električne enerigije

Građani nekoliko sarajevskih opština mogli bi privremeno ostati bez električne energije u petak.

Mogući su prekidi napajanja električnom energijom u starogradskim ulicama: Nahorevo, Alifakovac, Alifakovac Mali, Avdage Šahinagića, Dugi Sokak, Obala Isa Bega Ishakovića, Telirovića, Toplik, Veliki Alifakovac, Šeher Čehajina Čikma.

Bez električne energije mogli bi ostati i građani u općini Centar u ulicama: Hamdije Kreševljakovića, Obala Kulina Bana, Obala Maka Dizdara, Skenderija, Tabašnica, Hamdije Kreševljakovića, Obala Kulina Bana, Šenoina, Branilaca Sarajeva, Jadranska, Radićeva, Jadranska Ahmeda Muradbegovića, Breka, Breka, Čikma, Gornja Breka, Hamida Beširevića, Himze Polovine i Nedžada Mušića.

Na Ilidži bi bez električne energije mogli ostati stanovnici ulica: Huseina Đoze, Ibrahima Hafiza Ridžanovića, Osmana Efendije Rastodera, Umihane Čuvidine.

Moguća ograničena isporuka električne energije u ilijaškim ulicama: Makljen, Makljen Bb, Moševićka, Moševička, Naselje Ina, Podlugovi, Polomska, Sovrle, Karašnica, Novo Naselje, Bijelo Brdo, Buljetovina, Crna Rijeka, Dolovi, Gornji Ivančići, Hadžići, Ivančići, Kamenica, Krčevine, Lađevići, Nišići, Stomorine, Korita, Donja Luka, Luka.

Stanovnici Hadžića koji žive u ulicama Drozgometva i Podvode, također bi mogli ostati bez


Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.