U saopštenju izdatom od strane MUP-a KS navodi se da zbog smanjenja broja zahtjeva za izdavanje putnih isprava,od 1. augusta 2016. godine, uposlenici na šalterima za uručivanje pasoša u Odjeljenju putnih isprava MUP-a Kantona Sarajevo raditi svaki radni dan u redovnom radnom vremenu od 08,00 do 16,00 sati.

Građani zahtjeve za izdavanje pasoša mogu predati u Odjeljenju putnih isprava koje se nalazi na području Općine Novo Sarajevo, te na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata u svim ostalim općinama u Kantonu Sarajevo, a preuzeti u Odjeljenju putnih isprava – ul. Zmaja od Bosne br. 15 (PS Novo Sarajevo).