Nova godina – neradni dani 2. i 3. januar
Foto: Wikipedia

Nova godina – neradni dani 2. i 3. januar

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima („Službeni list SFRJ“, broj: 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona („Službeni list RBiH“, broj 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom („Službeni list RBiH“, broj 13/94), primjenjuje kao federalni zakon, propisano da je Nova godina praznk i da se obilježava dva dana, 1. i  2. januara. Istim Zakonom je propisano da ukoliko jedan od dana u koje se slavi Nova godina padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

Shodno navedenom, a s obzirom da 1. januar 2017. godine pada u nedjelju obavještavamo javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine ponedjeljak 2. januar i utorak  3. januar 2017. godine.

Na dan praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druga pravna lica ne rade.


Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.