Najavljena izgradnja Prve transverzale
Foto: zik.ks.gov.ba

Najavljena izgradnja Prve transverzale

U Općini Centar u utorak 11. septembra 2018. godine održan je sastanak na kojem se razgovaralo o aktivnostima u vezi sa realizacijom projekta izgradnje Prve transverzale. Na sastanku kojem su prisustvovali načelnici općina Centar i Novo Sarajevo dr. Nedžad Ajnadžić i Nedžad Koldžo sa saradnicima, direktori zavoda za izgradnju i planiranje razvoja KS Mirza Hulusić i Hamdija Efendić sa saradnicima, te predstavnici Željeznica FBiH i privrednih subjekata koji egzistiraju u blizini planirane Prve transverzale usvojeno je nekoliko zaključaka.

Direktor Hulusić istakao je da već sljedeće sedmice započinje realizacija projekta Prve transverzale početkom izgradnje dionice Bare-Kobilja glava.

Prema riječima direktora Hulusića, najbitnije za ovaj projekat je da su svi učesnici, pa tako i oni ljudi koji se nalaze sa objektima na području i na trasi Prve transverzale shvatili da je ovo projekat koji je dinamiziran i koji vrlo brzo počinje sa izgradnjom.

“Sve pripreme smo uradili da na drugoj dionici Prve transverzale možemo uvesti izvođače u gradnju. Ono što je bila tema današnjeg sastanka su eventualni problemi sa kojima se možemo susresti na prvoj dionici Prve transverzale, u Ulici Halida Kajtaza do Bara, s obzirom na složenu i komplikovanu imovinsko-pravnu strukturu. Zavod za izgradnju KS je dinamično i prilično agresivno ušao u otkup zemljišta zbog pripreme izgradnje, a to nije rađeno posljednjih pedesetak godina. Sastanak svih zainteresiranih strana organiziran je kako bi se utvrdili modaliteti eventualnog unapređenja saobraćajnih rješenja u odnosu na ranije utvrđenu trasu. Želim naglasiti da su Vlada KS i Općina Centar na čelu sa načelnikom Ajnadžićem ovaj projekat ugradili u svoje prioritete. Općina na čelu sa načelnikom Ajnadžićem u punom kapacitetu suportira ovaj projekat. Vlada KS obezbjeđuje svaki dan nova dodatna sredstva tako da u ovom trenutku možemo računati na nekih od 80 do 100 miliona KM koje planiramo investirati u izgradnju Prve transverzale. Dinamičnom aktivnošću obezbijedili smo da će tokom naredne sedmice početi radovi na dijelu trase od kružnog toka Bare-Šip do ulaska u tunel Kobilja glava. Koordiniranom aktivnošću subjekata današnjeg sastanka uz pomoć Vlade KS i nadležnih ministarstava radimo na traganju i za boljim rješenjima od postojećih sa aspekta mogućih izmjena pojedinih dijelova trase”, naglasio je Hulusić.

Savjetnik načelnika Ajnadžića za razvoj i investicije Mustafa Resić je naglasio da su u ovoj lokalnoj zajednici izuzetno zadovoljni načinom saradnje i komunikacije sa direktorima Efendićem i Hulusićem.

“O značaju projekta Prve transverzale najbolje svjedoči činjenica da svim sastancima u vezi sa ovim razvojnim pitanjem prisustvuju prvi ljudi ovih institucija. I danas smo sa svih aspekata razgovarali o prijedlogu moguće izmjene ranije projektirane trase Prve transverzale na njenom najtežem dijelu, od raskršća ulica Kranjčevićeva, Ulicom Halida Kajtaza kroz privrednu zonu između objekata Tarik-oila, Penny Plusa, Sarajevo gasa i Bosnalijeka. Na tom dijelu predstoji složen postupak rješavanja krupnih imovinsko-pravnih odnosa, imajući u vidu važeće regulacione planove, izgrađene poslovne i stambene objekte, izdate građevinske dozvole za nove objekte u skladu sa važećim planovima, te složenim imovinsko-pravnim pitanjima. Važno je da će Općina Centar danas, a najkasnije sutra izdati građevinsku dozvolu za početak radova na dionici Bare-Kobilja glava, za šta su obezbijeđeni finansijski, prostorni, imovinski, urbanistički i drugi uvjeti”, kazao je Resić.

On je dodao da je ovo veliki korak u razvoju Sarajeva i zato Općina Centar.

“Danas smo otvorili i drugo važno pitanje, a to je razmatranje prijedloga firme Penny plus, odnosno projektanta koji je predložio drugo saobraćajno rješenje na dionici Prve transverzale od Ulice Halida Kajtaza do Bara. Dogovor je da se, s obzirom na veliki broj pitanja na ovoj najtežoj dionici, u narednih desetak dana svi subjekti koji su danas prisustvovali sastanku izjasne na predloženi projekat promjene trase, odnosno šta bi to značilo i kakve bi refleksije imalo na saobraćaj, na vezu sa gradskim autoputem, na vezu sa lokalnim cestama, na imovinsko-pravna pitanja, važeće regulacione planove, te finansijske i sve druge aspekte. Načelnik Ajnadžić je naglasio stav Općine da će podržati ono rješenje koje eventualno može biti i sa ekonomskog i saobraćajnog aspekta prihvatljivije. U tom smislu će se na naredni sastanak, osim danas prisutnih, pozvati premijer KS, ministri saobraćaja i prostornog uređenja KS, nadležni federalni organi, direkcije za ceste i Federacije i KS. Čekaju nas teški poslovi, ali optimisti smo jer uskoro počinju radovi na jednoj od najznačajnijih saobraćajnica, na jednom od najkrupnijih razvojnih pitanja i uvjeta daljeg razvoja KS”, istakao je Resić.


Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.