Ministar Kazazović na konferenciji u Beogradu:Savremenom tehnologijom do unapređenja života, rada i učenja

Ministar Kazazović na konferenciji u Beogradu:Savremenom tehnologijom do unapređenja života, rada i učenja

Ministar za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović je kao predstavnik naše zemlje učestvovao na Konferenciji Međunarodni dijalog o obrazovnoj politici – smanjenje digitalnog jaza, a koju i ove godine u Beogradu organizira Britanski savjet. Na konferenciji su između ostalih učestvovali, ambasador Velike Britanije u Republici Srbiji Denis-a Keefe-a, dvadeset ministara Centralne i Istočne Evrope, kao i regije Kavkaza, što je pružilo dobru priliku da se predstave primjeri dobre prakse i planovi za naredni period u oblasti obrazovanja.

Osnovna digitalna pismenost je potrebna svima, a sistem obrazovanja treba da mladima pruži viši stepen stručnosti u osnovnim vještinama kao što su digitalne, da bi se zadovoljili zahtjevi tržišta rada, ocijenjeno je na otvaranju konferencije.

Ambasador Keefe je izjavio da je tehnološki razvoj ključni faktor koji značajno utiče na to kako radimo, živimo i učimo.

Digitalne vještine pomažu pojedincima, državnim institucijama i poslodavcima i one su veoma važne za britansku ekonomiju. Ulaganja u razvoj digitalnih vještina se vraćaju skoro desetostruko, kroz uštede i privlačenje investicija. Pravilno ulaganje u digitalne vještine, pogotovo kod mladih, važno je za svaku privredu. Zato sa partnerima radimo veoma naporno već četiri godine, da bi unaprijedili digitalne vještine zaposlenih i mladih na Zapadnom Balkanu, naglasio je ambasador Keefe.

Kroz dijalog i razmjenu iskustava namjera svih učesnika je, između ostalog, doći do novih mjera u obrazovnim politikama koje će nas voditi višem stepenu znanja, ali i vještinama naših učenika i studenata neophodnih za učešće na digitalnom tržištu rada.

Međunarodna konferencija je uvod u sajam „Nove tehnologije u obrazovanju 2017“, posvećen upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija na svim nivoima obrazovanja. Sajam danas počinje u Beogradu i trajat će do 11. februara.

Sajam i konferencija su prilika da ministri i posjetioci učestvuju u regionalnim okruglim stolovima, upoznaju sve izlagače i kompanije i informišu se o najsavremenijim tehnologijama koje se mogu koristiti i primijeniti u obrazovnom sistemu.

Konferencija je imala za cilj da pruži podršku predškolskim ustanovama, školama, univerzitetima i organizacijama koje se bave obrazovanjem da, osavremene proces učenja, postanu inovativnije i na što bolji način iskoriste mogućnosti koje nove tehnologije pružaju. S druge strane, događaj je imao za cilj da podrži male preduzetnike i velike kompanije da predstave svoje tehnološke proizvode i usluge koje mogu da unaprijede obrazovanje budućih generacija.


Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.