Na Zemlji postoji više od 20 miliona kubičnih kilometara leda i od toga se 80 % nalazi samo u istočnoj Antarktici. Što će se dogoditi kad se sav taj led otopi?

National Geographic je napravio seriju interaktivnih mapa koje pokazuju kako bi otapanje svog tog leda izgledalo. Otapanje bi uzrokovalo podizanje razine mora za 66 metara što bi zauvijek promijeniti izgled obalnih područja u cijelom svijetu.

Obalni gradovi, arheološka nalazišta i kulturna središta na obalama, našli bi se ispod razine mora. London, Venecija, cijela Nizozemska i dobar dio Danske nestao bi pod vodom.