Općina Stari Grad Sarajevo putem Službe za privredu objavljuje Javni oglas za dodjelu u zakup osam poslovnih prostora.

Pravo učesšća imaju pravna i fizička lica.

Riječ je o funkcionalnim objektima u ulici Ferhadija br.35 (pasaž) i Koturova br.4, te objektima koji su devastirani preko 65% , a riječ je o objektima u Logavinoj br. 42, te Mula Mustafe Bašeskije brojevi 9, 55 i 63, kao i objekat Trebević Bistrik Kula.

Cijene objekata kreću se od 3 KM po metru kvadratnom, do 18 KM po metru kvadratnom. Odabrani kandidati će biti obavezni da uplate novčani polog u iznosu od tri mjesečne zakupnine.

Obrazac sa potrebnom dokumentacijom i prijavni list za učešće na Javnom pozivu zainteresovani mogu preuzeti u Šalter sali Općine Stari Grad Sarajevo – šalter broj 4.
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave Javnog oglasa (25. februar, 2019. godine).

Kompletan Javni oglas možete pogledati ovdje.