Nadležnosti koje pripadaju lokalnim zajednicama prenesene su na Kanton Sarajevo što je, prema presudama Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine protivustavno.

To je u prvom redu riječ o komunalnoj privredi. Stoga su nadležni u Kantonu počeli aktivnosti na pokretanju ustavno-pravnih reformi.

Premijer Elmedin Konaković i nadležni ministar Mario Nenadić održali su konsultacije s predstavnicima političkih stranaka, javlja TVSA.

Moguće je zadržavanje organizacije Grada Sarajeva sa četiri općine, a da Ilidža i Vogošča budu povezane s Gradom posebnim sporazumima, navodi ministar Nenadić. Alternativno rješenje je i preustroj Grada da to bude jedinstvena administrativna cjelina sa 6 ili 9 općina.

Nadležni ministar i premijer željeli su čuti mišljenje i stavove političkih partija koje imaju svoje predstavnike u Skupštini. Organizirali su konsultativni sastanak. Pozvali su i članove kantonalnih i općinskih odbora stranaka. Međutim, odziv je bio izuzetno loš, javlja TVSA.