Civilna zaštite Hadžića dobila novi sistem radio komunikacija
Foto: hadzici.ba

Civilna zaštite Hadžića dobila novi sistem radio komunikacija

U augustu ove godine Općina Hadžići je uspješno realizovala prvu fazu uspostave “Sistema radio komunikacija civilne zaštite općine Hadžići” instaliranjem antenskog stuba na Ormanju. Danas je realizirirana i druga faza projekta opremanjem Operativnog centra CZ Hadžići sa fiksnim i mobilnim radiostanicama te potrebnim softverom.

Operativni centar je opremljen fiksnom radio stanicom sa dispečerskom aplikacijom. Softverska aplikacija podržava govorne kanale kao i prenos GPS pozicije putem istih ili drugih kanala. Izvršena je nabavka osam ručnih digitalnih radio stanica MOTOROLA DP 4601e, te dvije ručne radio stanice MOTOROLA DP4801E. U terensko motorno vozilo ugrađena je mobilna radio stanica DM4600e.

“Ovim smo u jedinstven sistem komunikacija uvezali Vatrogasno društvo Tarčin, a u dogledno vrijeme to ćemo isto uraditi i sa Policijskom stanicom Hadžići, Hitnom službom, GSS-om, mjesnim zajednicma i drugim jedinicima opšte namjene civilne zaštite naše općine. Već smo imali priliku da testiramo novu opremu prilikom protekle prirodne nesreće koja je zadesila Kanton Sarajevo. Zaprimili smo veliki broj poziva i zahtjeva koji su na vrijeme realizovani”, kaže NIjaz Musić pomoćnik Općinskog načelnika.

Iz Općine Hadžići navode da su u proteklom periodu opremali i druge službe zaštite i spašavanja na nivou općine kao što su Gorska služba spašavanja i Vatrogasno društvo Tarčin. U sistem zaštite i spašavanja na nivou općine spadaju još i Dom zdravlja Hadžići, JKP “Komunalac” Hadžići te GROS Comp Hadžići. Svi oni zajedno učestvuju u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

„Ova nova oprema i sva sredstva koja osiguravamo za civilnu zaštitu itekako opravdavaju svoju svrhu. Svjedoci smo da je ove godine Kanton Sarajevo zadesila prirodna nesreća u vidu poplava. Napravljena je višemilionska šteta kako na privrednim tako i na stambenim objektima. Na našoj općini nismo imali takvih scenarija upravo zahvaljujući kontinuiranom, pravovremenom planiranju, ulaganju i djelovanju. Tu prije svega mislim na infrastrukturno uređenje korita rijeka i potoka, a zatim i na ovakve projekte ulaganja u opremu i ljudske resurse kako bi se čitav sistem zaštite uvezao i bio efikasan. Pozivam građane da koriste Operativni centar civilne zaštite u slučajevima nepogoda, ali i u slučajevima preventive”, poručio je načelnik Ejubović.


Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.