Općina Centar je nakon saopštenja Bordo prijatelja poslala sve saoptenje koje prenosimo u cijelosti:

“Nakon što su se u pojedinim medijima pojavile informacije da načelnik Općine Centar Sarajevo dr. Nedžad Ajnadžić želi da „otjera FK Sarajevo iz općine Centar“, radi istinitog informisanja javnosti izdajemo sljedeće saopštenje:

Visoki prioritet načelnika Općine Centar dr. Nedžada Ajnadžića, a koji je prihvatilo i Općinsko vijeće, je dovođenje Olimpijskog stadiona „Asim Ferhatović Hase“ na Koševu u stanje da se na njemu mogu odigravati međunarodne utakmice i to je direktna pomoć Fudbalskom klubu Sarajevo i društvenoj zajednici.

Također, na inicijativu načelnika Ajnadžića donešena je odluka koju je prihvatilo Općinsko vijeće, a koja podrazumijeva objavu međunarodnog Javnog poziva za pronalazak partnera koji će investirati u stadion Koševo i koji bi na ovom lokalitetu napravio sportski kompleks po uzoru na evropske metropole.

Opredjeljenje općinskog načelnika je podrška sportu, koja ni do sada nije izostala, te da se u okviru te pomoći kroz projekte podrži i FK Sarajevo. U prilog tome govori i činjenica da je od 2014. godine do danas iz budžeta Općine Centar na ime podrške FK Sarajevo uplaćeno 146.832,50 KM.

S obzirom da se stadion Koševo nalazi u vlasništvu Općine Centar, te da njime upravlja JU Centar za sport i rekreaciju čiji je Općina osnivač, putem ove ustanove od 2014. godine do danas FK Sarajevo se, kroz sufinansiranje dijela korištenja termina stadiona na Koševu pomoglo sa 1.014.986,48 KM.

Radi objektivnog informisanja javnosti želimo da istaknemo još jednu činjenicu, a to je da načelnik Ajnadžić nije prisustvovao dijelu sjednice kada Općinsko vijeće nije podržalo inicijativu vijećnika Sulejmana Haljevca.

Kada je u pitanju finansijska pomoć u narednom periodu, Općina Centar je obezbijedila zajedno sa Vladom Kantona milion maraka koji će biti utrošeni za modernizaciju stadiona Koševo i njegovo opremanje kako bi se ispunile norme FIFA-e i UEFA-e za odigravanje međunarodnih utakmica. Navedenim sredstvima će se finansirati radovi na terenu, pojačavanju rasvjete, te opremanju sobe za obezbjeđenje.

Također, u budžetu Općine Centar za 2018. godinu čiji je predlagač općinski načelnik, a o kojem će se očitovati vijećnici, na stavci „Podrška sportskim udruženjima“, planirana su sredstva i za FK Sarajevo.

-Žao mi je što se zbog visokih političkih opterećenja pojedinih ljudi, pa i iz sporta, od jednog drveta ne vidi šuma. Ovo što se dešava, dešava se u političkom prostoru i žao mi je što se sport politizira. Od ovakve vrste politizacije sport može imati samo štetu, a nikako korist, naglašava Ajnadžić.”