Kanton Sarajevo prvi put kroz poticaje podržava filmsku produkciju
Foto: novigradsarajevo.ba

Kanton Sarajevo prvi put kroz poticaje podržava filmsku produkciju

Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas Uredbu o vrstama, visini i načinu korištenja sredstava iz Budžeta KS za filmsku produkciju, koja omogućava da se, po prvi put, kroz poticaje finansira filmska industrija u Kantonu Sarajevo.

Uredbom se uređuju uslovi i postupak dodjele sredstava za ulaganja u proizvodnju filmskog djela u KS, odnosno vrste, visine i način korištenja sredstava iz Budžeta KS u cilju poticanja filmskog stvaralaštva i njegove distribucije. Cilj je stvaranje povoljnih uslova za razvoj struke i projekata iz područja filmske djelatnosti, kao i promocije kulturnih, proizvodnih i uslužnih potencijala Kantona Sarajevo, kao produkcijske lokacije, navedeno je.

“Donošenjem ove Uredbe omogućava se obezbjeđenje poticaja za filmsko stvaralaštvo, pomoć da filmski producenti, uz saradnju sa filmskim stvaraocima-režiserima, scenaristima, filmskim glumcima i svim drugim filmskim umjetnicima i saradnicima koji učestvuju u stvaranju filma nastave razvoj filmske industrije na ovim prostorima, koja čini ovu zemlju prepoznatljivom po svojim uspjesima u svijetu filma. Razvijena produkcija predstavlja vrijedan izlaz Bosne i Hercegovine u svijet filma i omogućuje da filmski svijet donese u našu zemlju nove kreacije i ideje, da pospiješi razvoj turizma i svestrano povezivanje istinskih vrijednosti jedne male zemlje sa velikim svjetskim kulturama i sistemima vrijednosti”, istakao je ministar kulture i sporta KS Samir Avdić.

Poticaji će se dodjeljivati na osnovu javnog poziva i uz propisane uslove, kao bespovratna sredstva u iznosu 30% prihvatljivih i opravdanih troškova utrošenih za proizvodnju audiovizuelnog djela na teritoriji Kantona Sarajevo, u skladu sa izvještajem ovlaštene revizorske kuće.

“Poticaji za pojedinačno audiovizuelno djelo ne mogu iznositi više od 600.000 KM, osim u slučaju djela koje je od posebnog značaja i interesa za Kanton Sarajevo i zbog toga je predmet posebne odluke o maksimalnim prihvatljivim troškovima. Ministarstvo će isplatiti odobreni iznos poticajnih sredstava nakon završene proizvodnje audiovizuelnog djela, ako su ispunjene sve propisane obaveze”, dodao je ministar Avdić.

Cjelokupan tekst Uredbe, sa svim odredbama za ostvarivanje poticaja, bit će objavljen u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” naredne sedmice.

Neovisno od ovih poticaja, resorno Ministartvo će nastaviti sufinansirati i filmske projekte odabrane kroz javne pozive svake budžetske godine, navedeno je iz Ministarstva kulture i sporta KS.


Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.