Godišnjica smrti Skendera Kulenovića
Foto: Arhiv / Sarajevski.ba

Godišnjica smrti Skendera Kulenovića

Jedan od najznačajnijih bosanskohercegovačkih književnika i akademika Skender Kulenović preminuo je na današnji dan 25.01.1978. godine.

Rođen je 2. septembra 1910. godine u Bosanskom Petrovcu. Osnovnu školu završio je u rodnom Bosanskom Petrovcu, nakon čega odlazi u Travnik, gdje je kao vanjski učenik pohađao Jezuitsku gimnaziju.

Studirao je  pravo na zagrebačkom sveučilištu, a  1933. postaje član SKOJ-a, a 1935. KPJ. Surađivao je  u brojnim listovima i časopisima, a 1937. godine sa Hasanom Kikićem i Safetom Krupićem pokreće muslimanski časopis Putokaz.

Kao član  AVNOJ-a i ZAVNOBiH-a, Kulenović u ratu piše poeme, uređuje listove Krajiški partizan, Bosanski udarnik, Glas i Oslobođenje. Poslije rata bio  je direktor drame Narodnog pozorišta u Sarajevu, zatim dramaturg Narodnog pozorišta u Mostaru, urednik u beogradskoj Prosveti, a  uređivao je brojne književne časopise kao što su Pregled, Književne Novine i Nova misao.

Njegova najznačajnija djela su: Stojanka majka Knežopoljka, Djelidba, Večera, A šta sad?, Ševa, Divanhana, Gromovo đule, Ponornica.

Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, između ostalih Dvadesetsedmojulske nagrade SRBiH (1971) i nagrade AVNOJ-a (1972). Bio je član SANU, ANUBiH i JAZU.

Umro je 25. januara 1978. godine u Beogradu.


Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.