Tokom proteklog perioda okončani su radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u Ulici Aleksandra Puškina (Mjesna zajednica „Pionirska dolina“).
Radnici Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ su završili sa priključivanjem domaćinstava na novu vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Trasom dugom oko 550 metara su položene nove cijevi za fekalnu i kišnu kanalizaciju te novi vodovod. Građevinska firma „Grakop“ je bila zadužena za zemljane radove.

Kako je planirano projektom, nakon polaganja vodovodnih i kanalizacionih cijevi, biće izvršeno testiranje, čišćenje i dezinfekcija nove vodovodne mreže. KJKP „Vodovod i kanalizacija“ je uradilo glavni projekat rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže, a ovo preduzeće je također zaduženo i za nadzor projekta. Radove koji su započeli sredinom ove godine na osnovu sporazuma o sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji vodovodnog i kanalizacionog sistema na području Centra, finansira Općina iz svog budžeta sa 390.362 KM, od čega je za novu separatnu
kanalizacionu mrežu izdvojeno 264.210 KM, a za vodovodnu mrežu 126.152 KM.

Također je planirano da se, nakon rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže, uradi asfaltiranje kompletne Ulice Aleksandra Puškina. Položeni su novi betonski ivičnjaci duž saobraćajnice, a asfaltiranje će biti izvršeno kada to dozvole vremenske prilike. Ovaj projekt također finansira Općina Centar za šta je iz svog budžeta izdvojila iznos od 150.050 KM.