Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić sa saradnicima posjetio je jučer Javnu ustanovu Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo i tom prilikom razgovarao sa direktorom ove ustanove Kenanom Kestendžićem o aktualnoj problematici izvršavanja alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi.

Ministar Nenadić je naglasio da je, nakon potpisivanja Ugovora u junu mjesecu prošle godine, u Kampus Kantona Sarajevo na izvršenje sankcije upućeno 12 osuđenih lica. Njima je uz dobrovoljni pristanak ranije izrečena kazna zatvora u trajanju do godine dana zamijenjena društveno korisnim radom, odnosno radom za opće dobro na slobodi. To predstavlja značajan doprinos naporima Ministarstva u razvoju ukupnih kapaciteta za izvršenje predmetne sankcije na području Kantona Sarajevo.

Direktor Kestendžić upoznao je ministra o načinu praćenja radnih obaveza, vršenja neposrednog nadzora i evidencije rada osuđenih osoba, kao i o činjenci da se vodi računa o njihovim sposobnostima i znanjima od strane povjerenika – uposlenika ove ustanove koji su posebno obučeni za kvalitetno odvijanja procesa rada i resocijalizacije svakog pojedinca.

U Kampusu Kantona Sarajevo postoje svi uslovi za efikasno provođenje društveno korisnog rada, a prvenstveno za postizanje opće svrhe izvršavanja ove krivične sankcije, te drugih efekata značajnih u segmentu kako uštede budžetskih sredstava, tako i rasterećenja zatvorskog sistema u Federaciji BiH, istaknuo je ministar Nenadić.

Dogovoreno je da će se saradnja u oblasti izvršenja sankcija nastaviti u pravcu daljeg razvoja resursa ove javne ustanove, s ciljem obezbjeđenja adekvatnih uslova i kapaciteta da se sve sudske presude izvršavaju uredno i u skladu sa njenim društvenim značajem.