Ona je korijen iz kojeg su rasli. Slika vlastite neslobode. Nemogućnost odlučivanja. Oduzeto pravo. Nametnuti izbori. Kolateralna šteta tradicije. Žrtvovana i žrtva predrasuda. Kazna bez krivice. Strah prikriven šutnjom. Šutnja koja skriva tajnu. Utišana glasnost.

Uplašena hrabrost. Prepoznatljiva i vidljiva u sjeni „jačih“. Podređena i pokorna. Iskorištena i korištena. Zanemarivana i (po)tlačena. Necijenjena i podcijenjena.  Izolovana i odbačena. Predmet kontrole i moći. Slijepac u mraku vlastitog svijetla. Ona je Žena, jučer.

Piše: Vedrana Đekić

Ona je korijen iz kojeg rastemo. Svoja jučerašnja suprotnost. Utjelovljenje sopstvenih uvjerenja. Glas koji se sluša i/ili  koji  stišavaju. Podrška i/ili (o)pozicija. Podržana i/ili osporavana. Hrabrost koja plaši. Snaga koju plaše. Slobodna da bira i žrtva sopstvenog izbora. Sputavana predsrasudama.

Na meti tradicije. Spremna da bira i (odl)uči. Sama i/ili udružena. Osviještena i svjesna. Stav i mišljenje sa stavom. Pionirka u liderstvu. Još uvijek neadekvatno vrijednovana. Uvijek nedovoljno zastupljena. Šarolikost različitosti u funkciji jedinstva i zajedništva. Solidarnost i pokret. Otvoreno i aktuelno žensko pitanje. Ona je Žena, danas.

Ona je korijen iz kojeg rastu. Budućnost koja je stigla. Sopstveni odgovor na pitanja šta, zašto, kako, kada,  gdje i s kim. Promjena koju je htjela biti. Jednaka i posebna. Ličnost i lični integritet. Pokretačka snaga i slobodna volja. Nelimitirana mogućnostima. Neosporavana i ravnopravna.

Nesputana i nezavisna. Etalon. Ekvivalent. Mjera za mjeru. Oslobođena i liberalna. Obrazovana. Angažovana i aktivna. Zaštićena i zaštita koju želi. (Od)važna i sigurna. Vodilja i liderka. Parola i poruka o mogućnostima i moći. Ona je Žena, sutra.

[divider]

Tekst nastao povodom poziva UN Women u Bosni i Hercegovini povodom Međunarodnog dana žena koji se svake godine obilježava 8. Marta