Na današnji dan 1998. godine u Cirihu preminuo je bosanskohercegovačko-hrvatsko-švicarski  naučnik i hemičar Vladimir Prelog.

Vladimir Prelog rođen je 23. jula 1906. godine u Sarajevu. U rodnom gradu pohađao je pučku školu, a poslije razvoda roditelja 1915. godine, odlazi u Zagreb. Nakon što je maturirao u Zagrebu, upisuje studij hemije u Pragu, gdje diplomirao je 1928. godine, a doktorirao 1929. godine pod vodstvom Emila Votočeka.

Nakon doktorata neko je vrijeme radio je u laboratoriju hemijske veletrgovine G. J. Dřize, dok je 1936. godine predavao organsku hemiju na Tehničkom fakultetu u Zagrebu.

Na poziv Lavoslava Ružička 1941. godine odlazi u Švicarsku. Zajedno s John W. Cornforthom, Prelog je za svoje radove iz oblasti stereoizomerije organskih molekula, 12. decembra 1975. godine, dobio Nobelovu nagradu iz hemije.

Vladimir Prelog je uveo naziv hemijska topologija za područje stereohemije koja se bavi geometrijskim svojstvima molekula. Pridonio je objašnjenju strukture stereoida, kinina, strihnina i drugih alkaloida, a sintetizirao je mnoge organske spojeve. Njegovi radovi su pridonijeli razumijevanju prirode enzimskih reakcija. Vladimir Prelog bio je i počasni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Umro je 7. janura 1998. godine u Cirihu, gdje je i kremiran. Njegova urna prenesena je 21. septembra 2001. godine i položena u grobnicu HAZU na Mirogorju.