Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković razgovarao je danas sa ambasadoricom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji u Kantonu Sarajevo.

Vlada Kantona Sarajevo je tokom mandata u ovom sazivu ustanovila neke propuste u radu policije, zbog čega je tom problemu ozbiljno pristupila. Najprije smo ustanovili unutrašnje organizacione nedostatke koje smo djelimično uspjeli otkloniti. Organizacija sigurnosnih organa na području KS je takođe prilično specifična, prema kojoj nadležnost našeg MUP-a ne prelazi teritoriju kantona, zbog čega je izuzetno važna njegova dobra kooridinacija sa entitetskim i državnim sigurnosnim organima i službama, upoznao je ambasadoricu Cormack premijer Konaković.

Dodao je kako je primarni cilj Vlade KS da sigurnosnu situaciju podigne na najveći nivo, kako bi se omogućili normalni uslovi života svakom građaninu KS, ali i značajnom broju stranca koji žive i rade u našem gradu.

Naglasio je i da je sigurnosna situacija osnovni preduslov za ekonomski razvoj i napredak našeg kantona, posebno danas kada je ekonomija krenula uzlaznom putanjom.

Premijer Konaković informisao je ambasadoricu Cormack i o konkretnim potezima koje je Vlada KS poduzela na materijalnom i kadrovskom ojačavanju MUP KS.

U ovom smislu, ambasadorica Cormack ponudila je i konkretnu pomoć u realizaciji budućih planova i ideja Vlade KS. Interesirala se i za izbor novog policijskog komesara MUP KS.

Premijer Konaković je upoznao ambasadoricu da će ovaj izbor biti izvršen nakon što se popuni Nezavisni odbor za izbor i reviziju policijskog komesara sa dva nova člana, a koji bi onda trebao provesti proceduru njegovog imenovanja.

Bilo je riječi i o iznalaženju novog većeg prostora za smještaj Dnevnog centra namijenjenog djeci sa poteškoćama u razvoju Udruženja “Dajte nam šansu”, a čiji je dosadašnji rad značajno finansijski pomagala američka humanitarna organizacija USAID. Ovom prilikom, premijer Konaković je najavio mogućnost rješavanja ovog pitanja o kojem će vrlo brzo sve detalje imati nakon sastanka sa predsjednicom ovog udruženja Ines Kavalec.