SDP traži formiranje Radnog tijela za utvrđivanje potrošnje novca
Foto: Sdp.ba

SDP traži formiranje Radnog tijela za utvrđivanje potrošnje novca

Klub zastupnika SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH će na sutrašnjem kolegiju Predstavničkog doma uputiti inicijativu za formiranje Povremenog radnog tijela Predstavničkog doma čiji bi zadatak bio utvrđivanje ukupne potrošnje novca na ime prihoda i privilegija koje se ostvaruju na osnovu obavljanja funkcija u institucijama Federacije BiH i preduzećima u vlasništvu FBiH.

Povremeno radno tijelo bi imalo zadatak da utvrdi ukupan iznos potrošenog novca u posljednjih sedam godina, tačnije u posljednja dva mandata, na ime prihoda i svih drugih privilegija koje se ostvaruju na osnovu obavljanja funkcija. Potrošeni iznosi bi se provjeravali za funkcije predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH, članove Vlade FBiH, poslanike i delegate u Predstavničkom domu i Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, direktore svih institucija FBiH (agencije, direkcije, službe i dr.), direktore preduzeća u vlasništvu FBiH i rukovodeće službenike institucija FBiH.

Podsjećamo da je nedavno Klub poslanika SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamenta BiH uputio u proceduru sličnu inicijativu za formiranje Privremene komisije Predstavničkog doma za utvrđivanje ukupne potrošnje budžetskog novca na ime prihoda i privilegija koje se ostvaruju na osnovu obavljanja funkcije u institucijama Bosne i Hercegovine.

Na ovaj način SDP želi omogućiti da javnost u FBiH ima puno pravo pristupu informacijama koje se odnose na zarade enitetskih službenika na rukovodećim pozicijama i na zarade direktora preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH.

[divider]

Tekst objavljen u rubrici Političke stranke je saopštenje pošiljatelja i prenešen je od riječi do riječi, bez sadržajnih ili drugih promjena. Za sadržaj teksta isključivo je odgovoran pošiljatelj. Portal Sarajevski.ba ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica ovog teksta.

Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.