Načelnik Srđan Mandić, u ponedjeljak 11. januara, zajedno sa direktorom Zavoda za izgradnju KS Mirzom Hulusićem i Milanom Bralovićem iz firme Mibral posjetio je Ulicu Hakije Kulenovića na Ciglanama i lokalitet na kojem je aktivno klizište.

“Sanacija klizišta će biti najprioritetniji projekat Općine Centar. Ono što smo zatekli na terenu zaista predstavlja ogroman razlog za zabrinutost. Prvenstveno za ljudske živote, a onda i materijalna dobra. Situacija nije nimalo dobra i bez namjere da unosimo paniku među stanovnicima Ciglana, želim naglasiti da neću biti miran dok se ovo klizište ne sanira”, naglasio je načelnik Mandić.

Sanacija navedenog klizišta započet će odmah tako što će se krenuti u pripremne radnje, a kako bi rad na terenu započeo u optimalnom roku. Prema potpisanom ugovoru sa izvođačem radova, trebao biti završen do ljeta ove godine.

Milan Bralović iz građevinske firme „Mibral“ kojoj je povjereno izvođenje radova na sanaciji klizišta upoznao je načelnika Mandića sa dinamikom planiranih aktivnosti.

Općina Centar Sarajevo je u 2020. godini za sanaciju navedenog klizišta izdvojila 843.570,00 maraka.

“S obzirom na kompleksnost projekta on će biti realiziran u dvije faze. U prvoj fazi planirana je sanacija vodovodne mreže, odnosno zaustavljanje dotoka vode koji uzrokuje probleme, a u drugoj fazi radit će se sanacija samog klizišta”, pojasnio je Bralović.

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je implementator kompletnog projekta, koji je izvršio odabir izvođača radova putem javnog konkursa, ali i nadzor nad izvođenjem radova, navode iz Općine Centar.