Direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Kenan Rešo kazao je za bh. novinsku agenciju Patria (NAP) kako mladi u BiH trebaju naučiti nešto raditi, a ne samo trčati za diplomama i certifikatima koji im bez praktičnog znanja ništa ne znače. Osobe koje imaju znanje iz određenih oblasti, kaže on, lakše dolaze od radnog mjesta.

“Naša privreda ima potrebu za ljudima koji nešto znaju raditi, a ne za onim koji imaju samo diplome”, upozorava Rešo.

Uzrok velikog broja nezaposlenih u BiH Rešo vidi upravo u bh. obrazovnom sistemu koji ne prati potrebe tržišta. Prateći obrazovni sistem u našoj zemlji ljudi ne mogu steći znanja koja će iskoristiit na tržištu rada.

“Nije tačno da za sve što naučite morate imati i certifikat. To je pogrešno mišljenje. Cilj znanja jeste zapošljavanje, a ne dobiti diplomu. Važno je biti dobar u onom čime želite da se bavite”, kaže Rešo za NAP.

On ističe da je više od svega potrebno promovisati znanja iz privrede.

U Federaciji BiH samo Unsko-sanski kanton ima Zakon o obrazovanju odraslih osoba. No, Rešo smatra da bi se usvajanjem tog zakona i u drugim kantonima u FBiH otvorila mogućnost da se odrasle osobe prekvalifikuju u zanimanja koja su deficiratna na bh. tržištu.