Kako bi istražili ulogu muškaraca, a posebno očeva, u borbi za rodnu ravnopravnost, Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa CARE International Balkan i Švedskim institutom organizuje panel diskusiju “Očinstvo, njegovateljstvo i očinski dopust: Kritični koraci ka postizanju rodne ravnopravnosti u BiH“ u srijedu, 07.06.2017. godine u 11 sati u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, Zmaja od Bosne 5, Sarajevo. Panel diskusija će biti propraćena izložbom fotografija koja će biti postavljena, u Historijskom muzeju u periodu od 07. – 20.06.2017.

Panel diskusija će pokušat potaknuti BiH institucije, civilno društvo i građane da preuzmu proaktivniju ulogu u stvaranju uslova koji bi podržali muškarce da preuzmu veću odgovornost u raspodjeli brige o djetetu. Panel će tražiti odgovore na pitanja koja se odnose na trenutne nedostatke Zakona o porodiljskom dopustu, kako poslodavci mogu da se angažuju, te ko su potencijalni saveznici u postavljanju društvenih normi koje su vezane za produženje trajanja porodiljskog, odnosno roditeljskog dopusta za očeve.

Izložba „Očevi u Švedskoj“ švedskog fotografa Johan-a Bävmanlooksa pokazuje razloge zbog kojih su pojedini očevi odlučili da ostanu kući sa djecom mnogo duže nego što to čini većina drugih očeva u svijetu.

NJ.E. Anders Hagelberg, Ambasador Švedske u BiH i g-đa Sumka Bučan, regionalna direktorica CARE će otvoriti panel dok će panelisti biti predstavnici institucije Bosne i Hercegovine, lideri civilnog društva koji su uključeni u promociju rodno ravnopravnog roditeljstva, lideri u privatnom sektoru i bosanskohercegovački i švedski aktivisti/očevi koji su koristili roditeljski dopust.

Organizatori takođe planiraju u toku panela da najave detalje kampanje “BiH očevi” i fotografskog natječaja koji će biti pokrenut na tu temu.