Otvorena COVID terapijska ambulanta u Zavodu za zdravstvenu zastitu studenata
Foto: Vlada KS

Otvorena COVID terapijska ambulanta u Zavodu za zdravstvenu zastitu studenata

U prostorijama Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, u ulici Patriotske lige 36, jutros je otvorena COVID terapijska ambulanta, još jedna na području Kantona Sarajevo. Namijenjena je za COVID pacijente s područja općina Centar i Stari Grad koji će na ovom mjestu  moći primati neophodnu terapiju.

Ovo je jedna od aktivnosti Vlade i Ministarstva zdravstva KS kojom se nastoje povećati kapaciteti JU Dom zdravlja KS i što efikasnije odgovoriti na povećan priliv pacijenata na ovom nivou zdravstvene zaštite.

Po riječima v.d. direktorice Doma zdravlja Amele Kečo, u novootvorenu COVID terapijsku ambulantu dolazit će pacijenti sa lakšom i srednje teškom slikom oboljenja, kojima treba injekciona terapija i kiseonička potpora. Pacijente sa težim simptomima preuzimat će uposlenici COVID ambulante DZ Vrazova.

V.d. direktorica Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Lejla Hrenovica-Bećarević izjavila je da je ova ustanova izašla u ususret građanima, kao i JU Dom zdravlja, jer će se sada smanjiti priliv pacijenata  u Vrazovoj.

“Osposobljeni smo kadrom, prostorom i opremom. Ovo će biti terapeutska ambulanta, dakle pružat ćemo usluge terapije. Kisik imamo u dovoljnim količinama, tako da možemo pružiti i te usluge”, naglasila je direktorica Hrenovica-Bećarević.


Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.