Općina Stari Grad poziva mlade nezaposlene osobe da, ukoliko imaju ideju koja može da promijeni i unaprijedi lokalnu zajednicu, prijave svoj projekat na konkurs “Zajedno za Općinu”.

Mladima sa kvalitetnim projektom, Općina Stari Grad pružit će se priliku za pripravnički rad, te podržati realizaciju njihovog projektnog prijedloga, čime će i sami doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Radno iskustvo nije potrebno, dovoljno je samo predložiti dobar projekat iz jedne od tri oblasti: turizam i kultura, zaštita životne sredine ili socijalna zaštita.

Pravo učešća imaju mladi, starosne dobi od 23 do 30 godina, sa minimalno završenom srednjom stručnom spremom i sa mjestom prebivališta u općini Stari Grad Sarajevo, a koji su na evidenciji biroa Službe za zapošljavanje.

Općina Stari Grad će primiti ukupno tri volontera, odnosno po jednog volontera iz svake predložene oblasti. Rok za prijavu je 13. januar, 2017. godine, do 14,00 sati, a za sve zainteresovane  u sali za vjenčanja Općine Stari Grad u srijedu 28.12.2016. godine u 11,00 sati će biti organizovan informativni razgovor za mlade nezaposlene osobe sa idejom koja može da promijeni i unaprijedi lokalnu zajednicu.