Obilježimo Svjetski dan autizma plavom bojom

Obilježimo Svjetski dan autizma plavom bojom

Svjetski dan autizma obilježava se danas  i tim povodom organizacija EDUS-”Edukacija za sve” vas poziva da se priključite akciji “Light it up blue”-“Svijetlimo u plavom za sve sa autizmom”.

Obilježite ovaj dan nekim plavim detaljem. Osvijetlite svoje sobe, stanove, kuće plavom svjetlošću, nosite nešto plavo, koristite simbole autizma na odjeći, autima.

Organizacija EDUS već četvrtu godinu radi s djecom u autističnom spektru i jedan je od saradnika Autism Speaksa. Sarajevo je učinila među prvim gradovima u regiji koji su se priključili ovoj akciji. Tako da će večeras plava boja  pojaviti na Akademiji likovnih umjetnosti, Pošti, Narodnom pozorištu, Vijećnici i mostovima duž Miljacke.

Autizam je neurorazvojni poremećaj koji značajno utiče na sposobnost komunikacije i socijalne interakcije, a karakterističan je i po stereotipnom i repetitivnom ponašanju.

Incidencija  ovog poremećaja se povećava iz godine u godinu-u posljednjim izvještajima iz SAD-a, (relevantnim i za ostale zemlje, s obzirom da je autizam gotovo ujednačeno zastupljen svugdje u svijetu), tvrdi se da čak 1 u 50 djece školske dobi (2%) ima smetnje koje ukazuju na postojanje poremećaja iz autističnog spektra, što opravdava ocjenu svjetske organizacije „Autism Speaks“ da, iako se ne radi o bolesti nego poremećaju, autizam poprima razmjere epidemije.

Smatra se da će ove i narednih godina u svijetu biti više djece sa dijagnozom autizma nego raka, dijabetesa i AIDS-a zajedno.


Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.