Polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe i minutom šutnje danas je u Sarajevu, ispred Osnovne škole „Safvet-beg Bašagić“, na raskršću ulica Gimnazijska i Obala Kulina bana, obilježena  godišnjica ubistva građana Sarajeva.

Ispred ove škole 14. decembra 1993. godine, od rasprskavajućeg dejstva minobacačke granate ispaljene s agresorskih položaja, smrtno je stradalo osam građana Sarajeva, a deset ih je teže i lakše ranjeno.

Tog tragičnog dana ubijeni su: Vildana Avdić, Dina Čomor, Rusmir Čopelj, Azra Hanić, Lejla Jahić, Razija Jahić, Amir Krivić i Dino Šipilović.

Obilježavanju godišnjice prisustvovali su, porodice i prijatelji ubijenih, te predstavnici Kantona Sarajevo,  gradski vijećnici Alija Hodžić i Suvad Kerla, predstavnici općina Centar i Stari Grad, Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995 i AntiDayton pokreta.