Općina Novo Sarajevo inicirala izradu ovog poštanskog izdanja sa motivom simbola općine, ali i jednog od najprepoznatljivijih detgrađevina glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Poštanska marka relej

Foto: novosarajevo.ba

U povodu Svjetskog dana telekomunikacija i informacionog društva JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo  izdala je novo poštansko izdanje sa motivom Relej na brdu Hum.

Općina Novo Sarajevo inicirala je izdavanje ovog poštanskog izdanja sa motivom simbola Općine i Sarajeva, te sarađivala i pružila stručnu pomoć tokom realizacije.

TV predajnik izgrađen je osamdesetih godina prošlog stoljeća na nadmorskoj visini od 812 metara.

Sastoji se od zidanog objekta i armiranog betonskog stubu visine 78,5 metara.

Bio je jedna od prvih meta napada agresora na Bosnu i Hercegovinu sa ciljem ostavljanja države i glavnog grada u medijskom mraku.