Nazire se rješenje problema ruševnog objekta Estrada koji se nalazi u samom Sarajeva, a koji Općina Stari Grad intenzivno pokušava riješiti duži vremenski period.

Nakon što je općinski Sektor za inspekcijske poslove konačno uspio prošle godine saznati ko je vlasnik ovog objekta, doneseno je rješenje o hitnom otklanjanju opasnosti od ruševnog objekta i uručeno mu. Podsjećamo, Općina Stari Grad dosad nije mogla izvršiti rušenje ili restauraciju ovog objekta s obzirom da je u privatnom vlasništvu. Utvrđeno je da vlasnik ne živi u našoj zemlji, pa mu je rješenje upućeno na adresu van granica BiH.

Prema informacijama nadležnog sektora za inspekcijske poslove, preuzimanjem rješenja, vlasnik je preuzeo i obavezu otklanjanja opasnosti sa stambeno-poslovnog objekta Estrada, a koju čini obrušavanje fasade, oluka, te napušteni i devastirani prostor u prizemlju zgrade, te bi u slučaju izazivanja štete ili nečeg drugog, snosio i posljedice. Prethodnih dana izvršeno je ograđivanje objekta Estrada metalnom ogradom.

Iz Sektora potvrđuju da vlasnik angažovao arhitektu za izradu idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju objekta, te ga opunomoćio za sve dalje aktivnosti. Opunomoćenik je i lično preuzeo rješenje kojim se naređuje otklanjanje opasnosti, te najavio da će u što skorije vrijeme biti poduzete sve neophodne aktivnosti u tom smjeru. Istovremeno, nadležnoj Službi za urbanizam podnesen je zahtjev za izdavanje potrebne dokumentacije za rekonstrukciju objekta.