U sklopu Call centra Hitne pomoći Kantona Sarajevo stavljen je u funkciju telefon za gluhonijeme osobe.

Na broj telefona 062 899 500 ove osobe tokom 24 sata mogu poslati SMS poruku i na taj način izložiti svoj zdravstveni problem i zatražiti pomoć. Po prijemu i obradi upita zainteresirani pacijent će dobiti povratnu informaciju, bilo da je to zdravstveni savjet ili, ukoliko se procijeni, pomoć na kućnoj adresi.

Na ovaj način se želi omogućiti ovim našim sugrađanima mogućnost olakšane komunikacije i jednak pristup zdravstvenoj zaštiti u cilju blagovremenog rješenja zdravstvenog problema.