Na današnji dan, 14. decembra 1995. godine, potpisan je Dejtonski mirovni sporazum kojim je prekinut rat u Bosni i Hercegovini koji je trajao od 1992-1995. godine. Zanimalo nas je šta on predstavlja nakon 19 godina te smo tim povodom razgovarali sa profesorom na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Senadinom Lavićem.

Lavić obavlja funkciju voditelja master studija na Fakultetu političkih nauka. Pored toga, predsjednik je BZK Preporod, član redakcije časopisa “Godišnjak” BZK Preporod, član Asocijacije nezavisnih intelektualaca ”Krug 99” te glavni urednik univerzitetskog časopisa “Pregled”.

 Razgovarala: Andrea Petrović, Sarajevski.ba

Sarajevski.ba: Navršava se 19 godina od potpisivana Dejtonskog mirovnog sporazuma, da li se u proteklih 19 godina Dejtonski mirovni sporazum pokazao kao funkcionalan i najbolji za BiH?

Senadin Lavić: Dejtonskim mirovnim sporazumom je zaustavljen rat i prekinuto je ubijanje nedužnih ljudi te potvrđen kontinuitet državnosti Bosne i Hercegovine. On je historijska činjenica i nažalost u njemu nam je podmetnut, Aneksom 4, Ustav koji je do danas ostao nefunkcionalan i koji je suspendirao legalni Ustav Republike BiH. Mi danas živimo u jednom ilegalnom stanju koje nam je nametnuto sporazumom koji pritom nije prošao skupštinsku proceduru. Dakle, mi trebamo svim raspoloživim pravnim sredstvima raditi na tome da se BiH vrati u legalno stanje u kojemu će ustav biti izraz Skupštine BiH ili Republike BiH.

Sarajevski.ba: O Dejtonskom mirovnom sporazumu i samim tim Ustavu BiH postoje podijeljena mišljenja. Dok jednima ovakav sistem odgovara, drugi smatraju da treba da se izmijeni. Da li Vi mislite da bi trebalo doći do reforme Ustava BiH?

Senadin Lavić: Reforma Ustava je apsolutna historijska potreba da se nađe novi ustavni okvir u kojem ćemo živjeti na normalan način. To znači da na bosanskohercegovačkom tlu ne može nijedna teritorija biti više bošnjačka, više srpska ili hrvatska već je ovo zemlja svih njenih građana i to je njena mulitlateralna povijesna sudbina. Moramo uvidjeti da Dejtonski mirovni sporazum vodi ka dekonstrukciji BiH, vodi ka nečemu što je antibosansko i što će izazvati nove konflikte. Što prije racionalno pristupimo ustavnoj rekonstrukciji polazeći od Ustava Republike BiH, doći ćemo do jednog normalnijeg stanja življenja u kojem su svi jednakopravni.

Sarajevski.ba: Da li su Vas iznenadili rezultati izbora i da li vjerujete da će nova vlast raditi na reformi Ustava u naredne četiri godine?

Senadin Lavić: Izbori me nisu iznenadili jer upravo Dejtonski mirovni sporazum perpetuira ovakvo stanje. Ustav koji je nama nametnut u Dejtonu je etnički ustav, ustav u kojemu se operira sa etnijama, a ne sa građaninom pojedincem. U BiH se pokušavaju napraviti tri nacionalne religijske države u kojima onda Bosna postaje kao nacija suvišna. Potreban nam je građanski ustav gdje će pojedinac, građanin, stanovnik BiH biti primarna vrijednost tj. centar tog ustava.

Sarajevski.ba: Još 2006. godine je predložen takozvani ”Aprilski paket” , a potom dvije inicijative: ”Butmirski paket” i ”Prudski sporazum”. Sve tri inicijative su bile bezuspješne. Civilno društvo stalno predlaže izmjene Ustava ali još uvijek bezuspješno. Da li ovo znači da je pritisak građana način da se u narednim godinama izvrši reforma Ustava BiH ?

Senadin Lavić: Vjerujem da će promjena Ustava biti onoga časa kada veliki broj građana digne svoj glas i taj zahtjev jasno i glasno izrazi. BiH treba da ima ustav u kome neće biti etnički kriterij primaran nego kriterij građanina. Ustav je stvar države i to je političko-pravno pitanje koje treba da regulira država. Nažalost, u našoj državi je sve etnicizirano i podređeno nacionalnom krugu i to nas nigdje neće voditi u budućnosti.