Prije tačno šezdeset godina pozorišni reditelj, producent i teoretičar, Jurislav Korenić osnovao je Malo pozorište, današnji Kamerni teatar 55. Teatar je osnovan kao težnja za novim teatarskim izrazom te stremljenje prema evropskoj avangardi toga vremena.

Kamerni teatar je bio nešto novo u tom dijelu Evrope jer je posjedovao drugačiji teatarski profil od onoga koji je preovladavao u većini pozorišta tadašnje Jugoslavije. Predstavio je novi vid dramaturgije, dramu apsurda, antidramu, “novu dramu”. U Kamernom teatru su se izvodila djela Samuela Becketta, Alfreda Jarrya, Jeana Geneta, Eugènea Ionesca, Schwartza, Antona Pavloviča Čehova i svih onih autora čiji je pozorišni iskaz proizlazio iz “apsurdnog osjećanja života”.

Ono što kamerni teatar od tog vremena obilježava je i jedinstvena scena koja se nalazi u sredini, a sa tri strane je okružuje publika, takozvani ”thrust stage” i time se uspostavlja intimniji odnos sa publikom.

Tokom rata devedesetih godina ta intimnost sa publikom je bila najveća i najemotivnija. Uprkos dešavanjima u tom periodu, ljudi su u ogromnom broju dolazili na predstave i događaje u Kamerni teatar 55 koji je primao sve ljude, bez obzira na vjersko i nacionalno porijeklo.

Danas, Kamerni teatar broji stalni ansambl od 20 glumaca, oko 13.000 ljudi tokom godine pogleda predstave, a kapacitet dvorane Kamernog teatra je 160 mjesta. Predstave se igraju u svim zemljama regiona kao i u drugim državama Evrope.

Povodom šezdeset godina od osnivanja Teatra danas će biti otvorena izložba ”Pokret ka novom” o istaknutom reditelju i osnivaču Kamernog teatra 55 Jurislavu Koreniću. Također, premijerno će biti izvedena predstava „Teferič”, kojom će biti obilježeno i 90 godina od rođenja Derviša Sušića, autora samog djela.