Općina Stari Grad Sarajevo je u rekordnom roku izdala urbanističku saglasnost i donijela Odluku o utvrđivanju javnog intresa za izgradnju Trebevićke žičare.

Ovome je predhodio sastanak u februaru, 2014. godine predstavnika Gradske uprave i Općine Stari Grad, na kome je dogovoreno da se krene u proceduru dobijanja urbanističke saglasnoti i rješavanje imovinskih odnosa na lokalitetu Trebevićke žičare. Nakon što je Grad Sarajevo podnio zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti, Služba za urbanizam Općine je u rekordnom roku izdala rješenje. Pored toga, Grad Sarajevo podnio je zahtjev Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove-katastar i stambene poslove Općine za utvrđivanje općeg interesa za izgradnju Trebevićke žičare na trasi između Hrvatina i Vidikovca.

“Služba je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju Trebevićke žičare, koja je 27. februara, 2014. godine usvojena i od strane Općinskog vijeća Stari Grad”, pojasnili su u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove-katastar i stambene poslove Općine.

Dodali su da nakon donošenja ovih rješenja Grad Sarajevo treba riješiti onose s KJKP “Gras”, tj. Kantonom Sarajevo, a Služba će po zahtjevu za eksproprijaciju voditi postupak na trasi predviđenoj za lokalitet Trebevićke žičare, saopćeno je iz Općine Stari Grad.