Intenzivirana kontrola zdravstvene ispravnosti hrane u Sarajevu
Foto: Damir Hajdarbašić, Sarajevski.ba

Intenzivirana kontrola zdravstvene ispravnosti hrane u Sarajevu

Do novembra 2017.godine veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, stavili su van prometa i upotrebe, te naložili neškodljivo uništenje ukupno 37.118 kg sirovina i proizvoda životinjskog porijekla, koji su ocijenjeni zdravstveno neispravnim.

Osim toga, zbog prisutnosti salmonela naložen je povrat 68.680 kg sirovina, porijeklom iz uvoza, čiji je dalji promet i upotreba zabranjena.

U okviru provedenih inspekcijskih nadzora zdravstvene ispravnosti sirovina i proizvoda životinjskog porijekla u proizvodnji i prometu inspektori su vršili i uzorkovanje za različita laboratorijska ispitivanja. Za deset mjeseci 2017.godine veterinarski inspektori su uzeli ukupno 5.577 uzoraka proizvoda životinjskog porijekla, sirovina, hrane za životinje, briseva radnih površina, ambalaže i dr. Od ukupnog broja uzetih uzoraka za najveći broj njih, odnosno 4.582 ili oko 82%, zatražena je mikrobiološka analiza.

Kod 23 mikrobiološki ispitana uzorka utvrđene su neusklađenosti, odnosno prisustvo mikroorganizama suprotno važećim propisima u BiH. U 13 uzoraka detektovano je prisustvo salmonela, u šest uzoraka klostridije, a u četiri uzorka prisustvo stafilokoka i E.coli, iznad dopuštenih količina. Kod četiri ispitana uzorka utvrđene su nedozvoljene količine teških metala, arsena i kadmija.

S obzirom na rezultate provedenih nadzora od ovog mjeseca kantonalni veterinarski inspektori i inspektori za hranu intenzivirali su službene kontrole usmjerene na zdravstvenu ispravnost hrane u prometu i proizvodnji, a radi zaštite zdravlja i interesa potrošača. S tim u vezi, izrađen je detaljan Plan služebnog uzorkovanja kojim je predviđeno uzimanje uzoraka u svim fazama proizvodnje, od farme do stola. Planom je predviđen niz laboratorijskih pretraga, od mikrobiološke analize, analize ostataka veterinarskih lijekova, teških metala, toksina i pesticida, te drugih fizikalno-hemijskih parametara od značaja za javno zdravlje.

S ciljem provedbe Plana osigurana su potrebna finansijska sredstva, te organizirana dodatna obuka veterinarskih inspektora i inspektora za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, koji provode uzorkovanje na terenu. U tu svrhu potpisan je i Sporazum o pružanju usluga laboratorijskog ispitivanja sa Veterinarskim fakultetom u Sarajevu, kao nosiocem konzorcija laboratorija koje će provoditi ispitivanja. O rezultatima planiranih aktivnosti građani Kantona Sarajevo biće obaviješteni putem službene stranice KUIP-a i medija.


Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.