Kantonalni inspektori tri inspektorata Uprave za inspekcijske poslove KS su u toku desetog mjeseca ove godine izvršili ukupno 725 kontrola, te radi utvrđenih nepravilnosti subjektima nadzora, koji svoje poslovanje nisu uskladili sa zakonom, izdali 252 prekršajna naloga u iznosu od 247.375 KM, te 50 upravnih mjera-rješenja.

Kantonalna inspekcija rada je izdala ukupno 101 prekršajni nalog u iznosu 28.400 KM poslodavcima kod kojih je utvrđeno da angažuju radnike na crno. Prekršajni nalozi, kako je predviđeno Zakonom, izdati su i za 45 osoba koje su zatečene na radu bez zaključenog ugovora sa poslodavcem. Spisak njihovih imena dostavljen je Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo, radi brisanja sa evidencije nezaposlenih lica.

Istovremeno, tržišno-turistički inspektori Uprave su radi konstatovanih nepravilnosti djelovali izdavanjem 88 novčanih kazni u iznosu od 151.050 KM i dvije upravne mjere (jedno rješenje o zabrani rada i jedno rješenje o otklanjanu utvrđenih nedostataka). Od ukupnog broja izdatih prekršajnih naloga ove inspekcije njih 58 se odnosi na neizdavanje fiskalnog računa.

Inspektori za hranu i sanitarni inspektori KUIP-a su u istom periodu vršili inspekcijske nadzore kod subjekata koji posluju hranom (ugostiteljski objekti, pekare, objekti brze hrane, slastičarne, trgovine), kao i subjekata koji nude frizerske i kozmetičke usluge. S ciljem zaštite zdravlja stanovništva provjeravali su sanitarno-higijensko stanje prostorija, uređaja i opreme, higijenu pribora za rad u momentu nadzora, kao i deklaracije na prehrambenim i kozmetičkim proizvodima. Vršili su i uvid u dokaze o zdravstvenom stanju uposlenih i dokaze o provedenoj obaveznoj edukaciji iz oblasti prevencije zaraznih bolesti. Radi utvrđenih nepravilnosti su izdali 63 prekršajna naloga u iznosu od 67.925 KM, donijeli 47 rješenja za otklanjanje utvrđenih nedostataka i jedno o zabrani rada. Evidentno je da dio subjekata koji posluju hranom još ne primjenjuje obavezne HACCP standrade, koji osiguravaju da se spriječi ili u najvećoj mjeri smanji rizik u procesu proizvodnje, pripreme i skladištenja hrane. Tom segmentu će inspektori za hranu i u narednom periodu posebno posvetiti pažnju, s ciljem da subjekti kontrole što bolje razumiju i u svom radu primjenjuju propise o hrani.

Nadzori u ovim oblastima nastavljeni su i u tekućem mjesecu o čemu ćemo pravpvremeno izvještavati javnost i Vladu KS, saopćeno je iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.