Sramota je da FBiH nema zakon o šumama koji štiti to prirodno dobro od općeg interesa, tako da inspekcija suštinski nema pravni osnov za djelovanje u ovoj oblasti, rekao je za bh. novinsku agenciju Patria glavni federalni šumarski inspektor Muhamed Hodžić.

Hodžić smatra da postoji i odgovornost Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva čija uloga i jeste da donosi zakone iz ove oblasti.

“Oni jesu imali neke prijedloge, ali na Parlamentu FBiH nisu prošli. Postoji neka disproporcija. Politici je jako interesantno ko je upravljač. Vjerovatno tu ima utjecaja ko je direktor, organi koji su u upravljačkim tijelima, raspodjele prihoda tih tijela. Političari odlučuju, oni donose odluku. Neko može dati prijedlog, ali ako nema političke volje onda to neće ni proći”, smatra Hodžić.

Za zemlju koja ima 51% površine pod šumom nelegalna sječa je samo jedan u nizu problema u ovoj oblasti.

“Taj problem postoji u svakoj zemlji, ne samo u BiH. Ekonomska situacija prouzrokovala je da ljudi na neke druge načine nalaze sredstva za preživljavanje. Šuma trpi, jer je na dohvat ruke, pogotovo u onim ruralnim dijelovima, gdje su ljudi tradicijom naučeni da mogu ući u šumu i uzeti drva”, kaže Hodžić.

Kako je kazao Hodžić, inspektori isključivo rade prema Zakonu o inspekcijama u FBiH koji im daje određene nadležnosti, te Zakonu o upravnom postupku i Krivičnom zakonu.

“Snalazimo se. Kantoni su donijeli zakone, ali sa aspekta Federacije ti zakoni su neustavni, ali ipak radimo po tome. Mi kroz inspekcijski nadzor angažujemo policiju. Ondje gdje otkrijemo da se radi o prekršaju, prepuštamo predmet kantonalnim inspekcijama koje mogu postupiti po zakonu i donijeti prekršajni nalog”, navodi Hodžić.

On rješenje vidi u donošenju Zakona o tehničkom dijelu koji bi određivao stručni dio poslova u šumarstvu, odnosno ko je taj ko siječe šumu i kako se siječe, način postupanja, kako i kome se može dati šuma na korištenje. On naglašava da su zakoni koji su već bili predloženi pali na organizacionom dijelu u šumarstvu, ali da za zaštitu šuma nije bitno da li su to općinska preduzeća, kantonalna ili je to jedno federalno preduzeće.