Početak ovogodišnje Čitalačke jeseni obilježen je u Muzeju književnosti i pozorišne umetnosti u sklopu čega je upriličena i postavka inkluzivno-edukativno stručne izložbe Antički teatar, te je formiran čitalački kutak za djecu sa dostupnom dječijom liteaturom.

Izložba Naučno arheološkog društva je otvorena 23.09.2017. godine u 16:00h i ostaje otvorena do naredne subote, 30.09.2017. godine, odnosno do zatvaranja manifestacije Čitalačke jeseni. U okviru istoga, a na poziv Geothe instuta, Naučno arheološko društvo organizovalo je i održalo radionice za djecu raličitih uzrasta. Djeca od 4 do 6 godina imali su priliku upoznati se sa izgledom prvih pozoriša i samostalno izraditi kreativne maske od kartona i papira, a najstrija grupa se upoznala sa stalnom postavkom Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti, kao i sa spomenutom potavkom Antički teatra u okviru koje su imali priliku praktično probati pisanje sa perom i mastilom.

Srednja grupa, djeca od 6 do 12 godina, učestvovali su u inkluzivnoj radionici kojoj su se pridružili učenici Centra za slijepa i slabovidna lica. Radionica je imala za cilj da djeci sa poteškoćama vida omogući slobodan i nesmetan pristup Muzeju koji im je omogućen kroz spomenutu postavku Antički teatar koja sadrži inkluzivne elemente, glinene replike i sl. Također cilj je bio upoznati tipičnu djecu sa poteškoćama na koje njihovi vršnjaci svakodnevno nailaze, te načine na koje ih prevazilaze i ukazati im na njihovu ličnu moguću ulogu u tome kroz kreativan i rekreativan pristup kulturno-historijskom naslijeđu.

Autori izložbe i voditelji radionica su Čalija Emina i Križanović Tijana. Ostatak programa Čitalačke jeseni održava se u drugim partnerskim insitucijama.