Kantonalna uprava civilne zaštite je upozorila sva pravna i fizička lica da preduzmu preventivne mjere zaštite od snježnih padavina.

S obzirom da se u narednom vremenskom periodu, prema vremenskim prognozama od nekih meteoroloških stanica očekuju obilnije sniježne padavine, koje će zahvatiti pojedina područja Balkanskog poluostrva, Kantonalna uprava civilne zaštite upozorava sva pravna i fizička lica da odmah, u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od sniježnih padavina.

Napominju da se pod ovim mjerama podrazumijevaju pripreme adekvatne snage i materijalno-tehničkih sredstava za brzi odgovor na najavljene sniježne padavine, jer se samo tako mogu stvoriti pretpostavke za efikasnije i brže reagovanje svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na sve buduće potencijalne izazove i prijetnje. Ovim će se steći uvjeti za izbjegavanje svake vrste povreda i ljudskih žrtava, kao i velike materijalne štete.

Imajući u vidu da se prema navedenim prognozama očekuje velika visina sniježnog pokrivača, koji može izazvati najviše problema u saobraćaju, posebno apeluju na nadležne organe u općinama i Kantonu da provjere spremnost pravnih lica s kojima su potpisali ugovore za zimsko održavanje puteva, kako bi na vrijeme osigurali dovoljan broj mašina i drugih sredstava i ukoliko se za to ukaže potreba adekvatno reagirali na potencijalno moguće obilnije sniježne padavine.